Първа книга Паралипоменон - Глава  28

  1 Давид събра в Иерусалим всички израилски вождове, началници на колената, началници на отделите, които служеха на царя, хилядници и стотници и ония, които бяха над всички имоти и стада на царя, синовете му със скопците, военачалниците и всички храбри мъже.

  2 И стана цар Давид на нозе и рече: чуйте ме, братя мои и народе мой! Беше ми на сърце да построя дом за покой на ковчега на завета Господен, и за подножие на нозете на нашия Бог, и приготвих потребното за градеж.1

  3 Но Бог ми каза: не гради дом на името Ми, защото си човек воинствен и си кръв проливал.2

  4 Обаче Господ, Бог Израилев, избра мене от целия ми бащин дом, за да бъда вечно цар над Израиля; защото Той избра Иуда за княз, а в дома на Иуда - дома на баща ми, а от синовете на баща ми благоволи да постави мене за цар над цял Израил;3

  5 а от всичките ми синове, - защото Господ ми даде много синове, - Той избра сина ми Соломона да седи върху престола на Господнето царство над Израиля,4

  6 и ми каза: син ти Соломон ще построи Моя дом и Моите двори, защото съм Си го избрал за син, и ще му бъда баща;5

  7 и ще утвърдя царството му навеки, ако той твърдо изпълнява Моите заповеди и Моите наредби, както доднес.6

  8 И сега пред очите на цял Израил, събрание Господне, и в ушите на нашия Бог казвам: пазете и дръжте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да владеете тая хубава земя и да я оставите след себе си в наследство на децата си навеки.

  9 И ти, сине Соломоне, да познаваш Бога, твоя баща, и да Му служиш от все сърце и от все душа, защото Господ изпитва всички сърца и знае всички движения на мислите. Ако Го търсиш, ще Го намериш; ако Го оставиш, Той ще те остави завинаги.7

10 Внимавай! щом Господ те е избрал да Му построиш дом за светилище, бъди твърд и работи.

11 Тогава Давид даде на сина си Соломона чертеж за притвора и за сградите му, за клетовете му, за горниците му и вътрешните му стаи и за дома на ковчега,8

12 и чертеж за всичко, що му беше на душа, за дворовете на дома Господен, за всички стаи наоколо, за съкровищниците на Божия дом и за съкровищниците на посветените предмети,9

13 за свещенишките и левитските отделения, за всякаква служебна работа в дома Господен, за всички служебни съдове в дома Господен,

14 за златните вещи, с означение теглото, за всеки служебен съд, за всички сребърни вещи, с означение теглото на всеки служебен съд.

15 И даде злато за светилниците и за златните им кандилца, като означи теглото на всеки светилник и неговото кандилце, също и за сребърните светилници, като означи теглото на всеки светилник и неговите кандилца, според служебното назначение на всеки светилник;

16 даде и злато за трапезите на хлябовете на предложението, за всяка златна трапеза, и сребро за сребърните трапези,

17 за вилици, чаши и ръсилници от чисто злато, за златни блюда, с означение теглото на всяко блюдо, за сребърни блюда, с означение теглото на всяко блюдо,

18 за кадилния жертвеник от ляно злато, с означение теглото, и за направа на колесница със златни херувими, разперили крила и надвесени над ковчега на завета Господен.

19 Всичко това е писано от Господа, казваше Давид, както Той ме е вразумил по всичките работи на постройката.

20 И каза Давид на сина си Соломона: бъди твърд и мъжествен и се залови за работа; не бой се и не се плаши, защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; Той няма да отстъпи от тебе и няма да те остави, докле не свършиш цялата нужна работа по дома Господен.10

21 Ето отделите на свещениците и левитите за всяка служба при Божия дом. Имаш за всяка работа ревностни мъже, изкусни за всяка работа, и началници и цял народ са готови за всички твои заповеди.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 7:2, 1 Парал. 17:1, Деян. 7:46

2 1 Парал. 22:8

3 Бит. 49:8, 49:10, 1 Царств. 16:12

4 3 Царств. 3:6, 2 Парал. 1:8, Прем. 9:7

5 2 Царств. 7:13, 3 Царств. 5:5, 1 Парал. 17:11

6 2 Царств. 7:13, 1 Парал. 17:12

7 1 Царств. 16:7, Пс. 7:10, Иер. 11:20, 17:20, 20:12, Откр. 2:23

8 Изх. 25:9

9 3 Царств. 6:5

10 Втор. 31:6, 1 Парал. 22:13, Евр. 13:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава