Първа книга Паралипоменон - Глава  3

  1 Синовете на Давида, които му се родиха в Хеврон, бяха: първенец Амнон, от Ахиноама, изреелка; втори - Далуия, от Авигея, кармилка;1

  2 трети - Авесалом, син от Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвърти - Адония, син на Агита;

  3 пети - Сафатия, от Авитала; шести - Итреам, от жена му Аглая, -

  4 шестима, които му се родиха в Хеврон; той царува там седем години и шест месеца; а трийсет и три години царува в Иерусалим.

  5 Тия пък му се родиха в Иерусалим: Шима, Шовав, Натан и Соломон - четиримата от Вирсавия, дъщеря Амиилова;2

  6 Ивхар, Елишама, Елифалет,

  7 Ногаг, Нефег, Иафия,

  8 Елишама, Елиада и Елифелет - деветима.

  9 Това са всички синове Давидови, освен синовете от наложниците. Сестра им беше Тамар.3

10 Соломонов син бе Ровоам, негов син - Авия, негов син - Аса, негов син-Иосафат,4

11 негов син - Иорам, негов син - Охозия, негов син - Иоас,

12 негов син - Амасия, негов син - Азария, негов син - Иотам,

13 негов син - Ахаз, негов син - Езекия, негов син - Манасия,

14 негов син - Амон, негов син - Иосия.

15 Синове Иосиеви: първенец Иоахаз, втори - Иоаким, трети - Седекия, Четвърти - Селум.5

16 Синове Иоакимови: Иехония, син му; Седекия, негов син.6

17 Синове Иехониеви: Асир, Салатиил, негов син;

18 Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Хошама и Савадия.

19 И синове Федаеви: Зоровавел и Шимей. А синове на Зоровавеля: Мешулам и Ханания, и сестра им Шеломита,7

20 и още петима: Хашува, Охел, Берехия, Хасадия и Иушав-Хесед.

21 И синове Хананиеви: Фелатия и Исаия; негов син Рефаия, негов син Арнан, негов син Овадия, негов син Шехания.

22 Син Шеханиев: Шемаия; синове Шемаиеви: Хатуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат - шестима.

23 Синове Неариеви: Елиоенай, Езекия и Азрикам - трима.

24 Синове Елиоенаеви: Ходавяху, Елеашив, Фелаия, Акув, Иоханан, Делаия и Анани, - седмина.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 3:2

2 2 Царств. 5:14

3 2 Царств. 13:1

4 Мат. 1:7

5 4 Царств. 23:30, 23:34, 24:17

6 Мат. 1:11

7 1 Ездр. 5:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава