Първа книга Паралипоменон - Глава  5

  1 Синове на Рувима, първородния Израилев, - той беше първороден; но след като оскверни постелята на баща си, първенството му биде дадено на синовете на Иосифа, сина Израилев, с условие обаче, да се не пишат първородни;1

  2 понеже Иуда беше най-силен между братята си, то и вождът от него излизаше, ала първенството беше пренесено на Иосифа, -2

  3 синове на Рувима, първородния Израилев, бяха: Ханох, Фалу, Хецрон и Харми.

  4 Синове Иоилеви: Шемая, негов син; негов син Гог; негов син Шимей,

  5 негов син Миха, негов син Реаия, негов син Ваал,

  6 негов син Беера, когото асирийският цар Теглатфеласар отведе в плен. Той беше княз на рувимци.3

  7 И братята му, според родовете им, според родословния им списък, бяха: Иеиел - главен, после Захария

  8 и Бела, син на Азаза, син на Шема, син Иоилев; той обитаваше в Ароер, до Нево и до Ваал-Меон;

  9 а към изток той обитаваше до входа в пустинята, която иде от река Ефрат, защото стадата им бяха многобройни в земята Галаадска.

10 В дните на Саула те водеха война с агаряните, които паднаха от ръцете им, а те се настаниха в шатрите им по цялата източна страна Галаадска.4

11 Синовете Гадови живееха насреща им в земята Васанска, до Салха:5

12 във Васан главен беше Иоил, втори - Шафан, после Иаанай и Шафат.

13 Братята им с челядите си бяха седем: Михаил, Мешулам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и Евер.

14 Ето синовете на Авихаила, син на Хурия, син на Иароаха, син на Галаада, син на Михаила, син на Иешишая, син на Иахдо, син Бузов.

15 Ахи, син на Авдиила, син Гуниев, беше глава на своя род.

16 Те живееха в Галаад, във Васан и в подчинените нему градове и във всички околности на Сарон, до пределите им.6

17 Те всички бяха преброени в дните на иудейския цар Иоатама и в дните на израилския цар Иеровоама.7

18 Между потомците на Рувима и Гада и полуплемето Манасиево имаше воинствени люде, мъже, носещи щит и меч, стрелящи с лък и навикнали на битка, - четирийсет и четири хиляди седемстотин и шейсет души, които излизаха на война.

19 Те воюваха с агаряните, с Иетура, Нафиша и Надава.8

20 И помощ им бе дадена против тях, и агаряните бидоха предадени в ръцете им с всичко, що имаха, защото във време на битката те призоваха Бога, и Той ги послуша, защото Нему се уповаваха.9

21 И взеха стадата им: петдесет хиляди камили, дребен добитък двеста и петдесет хиляди, осли две хиляди и сто хиляди човеци,

22 защото убити паднаха много, тъй като битката беше от Бога. И живяха на тяхното място до преселението.10

23 Потомците от полуколяното Манасиево живееха в тая земя - от Васан до Ваал-Ермон и Сенир и до планина Ермон; и те бяха много.11

24 Ето техните отценачалници: Ефер, Иши, Елиил, Азриил, Иеремия, Ходавия и Иахдиил, мъже силни, мъже именити, глави на родовете си.

25 Но когато съгрешиха против Бога на отците си и наченаха да ходят блудно след боговете на народите в оная земя, които Бог бе изгонил отпред лицето им,12

26 тогава Бог Израилев възбуди духа на асирийския цар Фула и духа на асирийския цар Теглатфеласара, и той изсели рувимци и гадовци и полуколяното Манасиево и ги отведе в Халах, Хавор и Ара и на река Гозан, - дето са и доднес.13


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 35:22-23, 46:8, 49:3-4, Изх. 6:14, Числ. 26:5

2 Бит. 46:9, Изх. 6:14

3 4 Царств. 15:29

4 Пс. 82:7

5 Иис. Нав. 13:24

6 Ис. 33:9

7 4 Царств. 15:7

8 Бит. 25:15

9 Изх. 17:1, 1 Мак. 4:10, Пс. 144:19

10 1 Царств. 17:3

11 Втор. 3:9

12 4 Царств. 17:7

13 4 Царств. 15:29, 16:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава