Първа книга Паралипоменон - Глава  8

  1 Вениамин роди Бела, своя първенец, Ашбела - втори, Ахрая - трети,1

  2 Ноха - четвърти и Рафа - пети.

  3 Синове на Бела бяха: Адар, Гера, Авиуд,

  4 Авишуа, Нааман, Ахоах,

  5 Гера, Шефуфан и Хурам.

  6 Ето синовете на Ехуда, които бяха глави на родовете, що живееха в Гева и бяха преселени в Манахат:2

  7 Нааман, Ахия и Гера, който ги пресели; той роди Уза и Ахихуда.

  8 Шехараим роди деца в Моавската земя, след като напусна жените си Хушима и Баара.

  9 Той роди от жена си Ходеша: Иовава, Цивия, Меша, Малхама,

10 Иеуца, Шахия и Мирма; това са негови синове, отценачалници.

11 От Хушима той роди Авитува и Елпаала.

12 Синове Елпаалови: Евер, Мишам, Шемер, - който построи Оно, Лод и подчинените нему градове, -3

13 Берия и Шема. Те бяха отценачалници на Аиалонските жители. Те изгониха гетските жители.4

14 Ахио, Шашак, Иремот,

15 Зевадия, Арад, Едер,

16 Михаил, Ишва и Иоха бяха Бериеви синове.

17 Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер,

18 Ишмерай, Излия и Иовав бяха синове Елпаалови.

19 Иаким, Зихрий, Завдий,

20 Елиенай, Цилтай, Елиил,

21 Адаия, Бераия и Шимрат бяха синове Шимееви.

22 Ишпан, Евер, Елиил,

23 Авдон, Зихрий, Ханан,

24 Ханания, Елам, Антотия,

25 Ифдия и Фенуил бяха синове Шашакови.

26 Шамшерай, Шехария, Аталия,

27 Иаарешия, Елия и Зихрий бяха синове Иерохамови.

28 Тия бяха отценачалници, главни в родовете си. Те живееха в Иерусалим.

29 В Гаваон живееха: (Иеил,) бащата на гаваонци, - жена му се казваше Мааха, -5

30 и първородният му син Авдон, след него: Цур, Кис, Ваал, Надав, (Нер,)

31 Гедор, Ахио, Зехер и Миклот.

32 Миклот роди Шимея. И те живееха до братята си в Иерусалим, заедно с братята си.6

33 Нер роди Киса; Кис роди Саула; Саул роди Ионатана, Мелхисуа, Авинадава и Ешбаала.7

34 Ионатанов син бе Мерибаал; Мерибаал роди Миха.8

35 Синове на Миха: Питон, Мелех, Таарея и Ахаз.

36 Ахаз роди Иоиада; Иоиада роди Алемета, Азмавета и Замврия; Замврий роди Моца;

37 Моца роди Бинея; Рефая беше негов син; Елеаса, негов син; Ацел, негов син.

38 Ацел имаше шестима синове, и ето имената им: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; те всички бяха синове Ацелови.

39 Синове на Ешека, негов брат: Улам, негов първороден, втори - Иеуш, трети - Елифелет.

40 Синовете Уламови бяха мъже воинствени, стрелци с лък, имаха много синове и внуци: сто и петдесет. Те всички бяха от синовете Вениаминови.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 7:6, Бит. 46:21

2 1 Царств. 11:4

3 Неем. 11:35

4 Иис. Нав. 19:42

5 1 Парал. 9:35

6 1 Парал. 9:38

7 1 Парал. 9:39, 1 Царств. 14:51

8 2 Царств. 4:4, 9:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава