Втора книга Паралипоменон - Глава  11

  1 Ровоам пристигна в Иерусалим и свика от Иудиния и Вениаминовия дом сто и осемдесет хиляди отбор войници, за да воюват с Израиля и да възвърнат на Ровоама царството.1

  2 И биде слово Господне към Самея, човека Божий, и биде казано:2

  3 кажи на Соломоновия син Ровоама, цар иудейски, и на цял Израил в Иудиното и Вениаминовото коляно:

  4 тъй говори Господ: не отивайте и не почвайте война с братята си; върнете се всякой у дома си, защото Аз сторих това. Те послушаха думите Господни и се върнаха от похода против Иеровоама.3

  5 Ровоам живееше в Иерусалим и обгради градовете в Иудея със стени.

  6 Укрепи Витлеем, Етам, Техоя,4

  7 Ветцур, Сохо, Одолам,

  8 Гет, Мареша, Зиф,

  9 Адораим, Лахис, Азека,

10 Цора, Аиалон и Хеврон, които бяха в Иудиното и Вениаминовото коляно.

11 Укрепи тия твърдини и нареди в тях началници и складове за жито, дървено масло и вино.

12 И на всеки град даде щитове и копия и ги укрепи твърде здраво. За него останаха Иуда и Вениамин.

13 Свещениците и левитите, колкото имаше по цялата земя Израилска, се събраха при него от всички краища,

14 защото левитите оставиха градските си околини и владенията си и дойдоха в Иудея и в Иерусалим, понеже Иеровоам и синовете му ги отстраниха от свещенството Господне5

15 и си поставиха жреци за оброчищата, за козлите и за телците, които той направи.6

16 А след тях и от всички колена Израилеви, които имаха разположено сърце да търсят Господа, Бога Израилев, идеха в Иерусалим, за да принасят жертви на Господа, Бога на отците си.

17 Те закрепиха царството Иудино и поддържаха Соломоновия син Ровоама три години, защото ходеха по пътя на Давида и Соломона в тия три години.7

18 Ровоам си взе за жена Махалата, дъщеря на Еримота, сина Давидов, и на Авихаил, дъщеря на Елиава, сина Иесеев,8

19 и тя му роди синове: Иеуса, Шемария и Захама.

20 След нея той взе Мааха, дъщеря Авесаломова, и тя му роди Авия, Атая, Зиза и Шеломита.9

21 Ровоам обичаше Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници, защото той имаше осемнайсет жени и шейсет наложници, и роди двайсет и осем синове и шейсет дъщери.10

22 Ровоам постави Авия, Маахин син, за глава (и) княз над братята му, защото искаше да го възцари.11

23 Работейки благоразумно, той разпрати всичките си синове по всички земи на Иуда и Вениамина, по всички укрепени градове, даде им голяма издръжка и за тях доведе много жени.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 12:21

2 3 Царств. 12:22

3 3 Царств. 12:24, 2 Парал. 10:15

4 Бит. 35:19

5 Числ. 35:2, 3 Царств. 12:31

6 3 Царств. 12:31, 2 Парал. 13:9

7 2 Парал. 12:1

8 1 Царств. 16:6

9 2 Парал. 13:2

10 3 Царств. 15:2

11 3 Царств. 15:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава