Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Паралипоменон - Глава  12

Втора книга Паралипоменон - Глава  12

  1 Когато царството на Ровоама се утвърди, и той стана силен, остави закона Господен, а заедно с него и цял Израил.1

  2 На петата година от Ровоамовото царуване Сусаким, египетски цар, дигна се против Иерусалим, - защото бяха отстъпили от Господа, -2

  3 с хиляда и двеста колесници и шейсет хиляди конници; а дошлият от Египет с него народ: ливийци, сукхити и етиопци, - брой нямаше;

  4 и превзе укрепените градове в Иудея и стигна до Иерусалим.

  5 Тогава пророк Самей дойде при Ровоама и при иудейските князе, които се бяха събрали в Иерусалим, за да се спасят от Сусакима, и им каза: тъй говори Господ: вие Ме оставихте, затова и Аз ви оставям в ръцете на Сусакима.3

  6 Князете Израилеви и царят се смириха и казаха: праведен е Господ!4

  7 Като видя Господ, че те се смириха, биде слово Господне към Самея и бе казано: те се смириха; няма да ги погубя, а скоро ще им дам избавление, и Моят гняв няма да се излее върху Иерусалим чрез ръката Сусакимова;5

  8 обаче те ще му станат слуги, за да знаят, какво е да служат на Мене и да служат на земни царства.

  9 Египетският цар Сусаким дойде в Иерусалим и отне съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом; отне всичко, отне и златните щитове, които бе направил Соломон.6

10 И цар Ровоам направи вместо тях медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците, на телопазителите, които пазеха входа на царския дом.7

11 Кога отиваше царят в Господния дом, дохождаха телопазителите и ги носеха, а после пак ги отнасяха в жилището на телопазителите.

12 И когато той се смири, гневът Господен се отвърна от него и го не погуби докрай; па и в Иудея имаше нещо добро.8

13 Укрепи се цар Ровоам в Иерусалим и царуваше. Когато се възцари, той беше на четирийсет и една година, а царува седемнайсет години в Иерусалим, в града, който Господ избра между всички колена Израилеви, за да пребъдва там името Му. Майка му се казваше Наама, амонитка.9

14 И вършеше зло, защото не беше разположил сърцето си да потърси Господа.

15 Делата на Ровоама, първи и последни, са описани в записките на пророк Самея и ясновидеца Ада при родословията. Ровоам имаше войни с Иеровоама през всички дни.10

16 Ровоам почина при отците си и биде погребан в Давидовия град. Вместо него се възцари син му Авия.11

Предишна глава Следваща глава

1 2 Парал. 11:17, Втор. 32:15, 3 Царств. 14:22

2 3 Царств. 14:25

3 2 Парал. 15:2

4 Дан. 9:14

5 Иер. 18:8

6 3 Царств. 10:16-17, 14:26, 2 Парал. 9:15

7 3 Царств. 14:27

8 3 Царств. 14:13, 21:29

9 3 Царств. 14:21

10 3 Царств. 14:29, 15:6

11 3 Царств. 14:31

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава