Втора книга Паралипоменон - Глава  13

  1 В осемнайсетата година от царуването на Иеровоама се възцари Авия над Иуда;1

  2 той царува три години в Иерусалим; майка му се казваше Михаия, дъщеря Уриилова, от Гива. И Авия води война с Иеровоама.2

  3 Авия изкара на война войска от храбри люде четиристотин хиляди души отбрани, а Иеровоам излезе против него на бой с осемстотин хиляди души, тъй също отбор юнаци.3

  4 И застана Авия навръх планина Цемараим, една от Ефремовите планини, и каза: чуйте ме, Иеровоаме и всички израилтяни!

  5 Не знаете ли, че Господ, Бог Израилев, даде Давиду царството над Израиля навеки, нему и на синовете му, според солния (вечен) завет?

  6 Но бе въстанал Иеровоам, син на Навата, раб на Давидовия син Соломона, и се възбунтува против господаря си.4

  7 И събраха се около него люде долни, развратници и се укрепиха против Ровоама, сина Соломонов; а Ровоам беше млад и със слабо сърце и не устоя насреща им.

  8 И сега вие мислите да устоите против царството Господне, що е в ръцете на Давидовите синове, защото сте голямо множество и защото имате златни телци, които Иеровоам ви направи за богове.5

  9 Не вие ли изгонихте свещениците Господни, синовете Ааронови, и левитите, и си поставихте свещеници, каквито са у народите на другите земи? Всякой, който идва за свое посвещение с телец и седем овена, той става у вас свещеник на лъжебоговете.6

10 А у нас - Господ е наш Бог; ние не сме Го оставили, и Господу служат като свещеници синовете Ааронови, и левитите са при своята работа.

11 И изгарят Господу всесъжения всяка сутрин и всяка вечер, и благовонно кадиво, слагат хлябовете един върху други на чиста трапеза и палят златния светилник и кандилцата му, за да горят всяка вечер, защото ние пазим наредбата на Господа, нашия Бог, а вие сте Го оставили.7

12 И ето, нам начело е Бог и Неговите свещеници и гръмогласните тръби, за да гърмят против вас. Синове Израилеви! не воювайте с Господа, Бога на вашите отци, защото няма да успеете.8

13 В туй време Иеровоам проводи засада зад тила им, тъй че сам беше пред иудеите, а засадата - зад тях.

14 И кога се озърнаха иудеите, - ето им битка отпред и отзад; и викнаха към Господа, а свещениците затръбиха с тръби.9

15 И нададоха вик иудеите. И когато иудеите завикаха, Бог порази Иеровоама и всички израилтяни пред Авия и Иуда.

16 И синовете Израилеви удариха на бяг пред иудеите; и Бог ги предаде в ръцете им.

17 Авия и народът му ги люто поразиха; и паднаха от Израиля петстотин хиляди отбор юнаци.

18 Тогава синовете Израилеви се смириха, а синовете Иудини станаха силни, защото се уповаваха на Господа, Бога на отците си.10

19 Авия гони Иеровоама и му отне градовете: Ветил и подчинените нему градове, Иешана с подчинените нему градове и Ефрон с подчинените нему градове.11

20 И Иеровоам не се съвзе вече в дните на Авия. Господ го порази, и той умря.

21 Авия пък се усили; взе си четиринайсет жени и роди двайсет и два сина и шестнайсет дъщери.

22 Другите дела на Авия, постъпките му и словата му са описани в записките на пророк Ада.12


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 15:1

2 3 Царств. 15:2, 2 Парал. 11:20

3 3 Царств. 15:7

4 3 Царств. 11:26

5 3 Царств. 12:28

6 2 Парал. 11:15, 3 Царств. 12:31

7 Изх. 27:21, Лев. 8:35, 24:4, 24:6

8 Числ. 10:9, 14:41, Втор. 20:4

9 Числ. 10:9, Иис. Нав. 6:3

10 Пс. 105:42

11 3 Царств. 12:29, Иоан 11:54

12 3 Царств. 15:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава