Втора книга Паралипоменон - Глава  14

  1 И почина Авия при отците си и го погребаха в Давидовия град. Вместо него се възцари син му Аса. В негови дни земята беше спокойна десет години.1

  2 Аса вършеше, каквото беше добро и угодно в очите на своя Господ Бог:2

  3 той премахна жертвениците на чуждите богове и оброчищата, строши статуите и изсече дъбравите;3

  4 и заповяда на иудеите да потърсят Господа, Бога на отците си, и да изпълняват закона (Му) и заповедите;

  5 и премахна от всички градове Иудини оброчищата и статуите на слънцето. И царството беше спокойно при него.

  6 И понеже беше спокойна земята, той построи крепости в Иудея; той не воюва през ония години, защото Господ му бе дал спокойствие.

  7 И каза на иудеите: да съградим тия градове и да ги обиколим със стени и кули, с порти и заворки; земята е още наша, защото ние потърсихме Господа, нашия Бог; ние Го потърсихме и Той ни даде спокойствие от всички страни. И почнаха да градят, и успяваха.

  8 Военната сила на Аса беше: от Иудино коляно триста хиляди въоръжени с щитове и копия, от Вениаминово коляно двеста и осемдесет хиляди юнаци, въоръжени с щитове и стрелящи с лък.

  9 И дигна се против тях Зарай, етиопец, с хиляда хиляди войска и триста колесници, и стигна до Мареша.4

10 Излезе Аса насреща му, и се наредиха за битка в Цефатската долина при Мареша.

11 Викна Аса към Господа, своя Бог, и рече: Господи, нали е в Твоя сила да помагаш на силни и слаби? Тогава помогни нам, Господи, Боже наш, защото ние на Тебе се уповаваме и в Твое име излязохме против това множество, Господи, Ти си наш Бог: да не бъде човек по-силен от Тебе.5

12 И Господ порази етиопци пред Аса и пред Иуда, и етиопци побягнаха.6

13 Аса пък и народът с него ги гони до Герар; етиопци паднаха толкова, че ни един не остана жив, защото бяха поразени пред Господа и пред неговото воинство. И събраха твърде голяма плячка.

14 И разрушиха всички градове около Герар, защото ужас от Господа връхлетя върху им; и разграбиха всички градове и изнесоха от тях твърде голяма плячка.7

15 Разрушиха и пастирските колиби, откараха много стада дребен добитък и камили, и се върнаха в Иерусалим.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 15:8

2 3 Царств. 15:11

3 3 Царств. 15:12

4 2 Парал. 16:8

5 1 Царств. 14:6

6 2 Парал. 13:15, 16:8

7 2 Парал. 17:10, 20:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава