Втора книга Паралипоменон - Глава  15

  1 Тогава Дух Божий слезе върху Азария, син Одедов,

  2 и той излезе да посрещне Аса и му каза: послушай ме, Аса и всички иудеи и вениаминци: Господ е с вас, когато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще Го намерите; ако пък Го оставите, и Той ще ви остави.1

  3 Много дни Израил ще бъде без истиннаго Бога, без свещеник, който да поучава, и без закон;2

  4 но когато в утеснението си се обърне към Господа, Бога Израилев, и Го потърси, Той ще им се намери.3

  5 В ония времена няма да има мир ни за излизащи, ни за влизащи; защото ще има големи смутове между всички жители земни;

  6 народ ще се бие с народ, и град с град, защото ще ги смути Бог с всякакви неволи.4

  7 Ала вие се дръжте твърдо, и ръцете ви да не ослабват, защото ще има награда за делата ви.5

  8 Като чу Аса тия думи и пророчества на Азария, син на пророк Одеда, той се охрабри и премахна езическите гнусотии из цялата земя Иудейска и Вениаминова, и от градовете, които бе превзел по Ефремовата планина, и поднови жертвеника Господен, що беше пред Господния притвор.

  9 И събра всички иудеи и вениаминци и преселниците от Ефрема, Манасия и Симеона, които живееха с тях; защото много израилтяни преминаха към него, като видяха, че Господ, неговият Бог, е с него.

10 И събраха се в Иерусалим в третия месец на петнайсетата година от царуването на Аса;

11 и принесоха в оня ден жертва Господу от плячката, която докараха: от едрия добитък седемстотин и от дребния - седем хиляди.

12 И сключиха завет да търсят Господа, Бога на отците си, от все сърце и душа;6

13 а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре - бил той малък или голям, мъж или жена.7

14 И заклеха се в Господа гръмогласно с възклицание и при звука на тръби и рогове.

15 И всички иудеи се радваха на тая клетва, защото се клеха от все сърце и с пълно усърдие търсеха Господа, и Той им се намери. И Господ им даде спокойствие от всички страни.

16 А майка си Мааха цар Аса лиши от царско достойнство, задето бе направила истукан за дъбравата. Аса катурна идола й, насече го на късове и го изгори в Кедронския дол.8

17 Макар че оброчищата не бяха премахнати у Израиля, но сърцето на Аса беше напълно предадено Господу през всичките му дни.9

18 Той внесе посветеното от баща си и своето посветено в Божия дом: сребро, злато и съдове.10

19 И война нямаше до трийсет и петата година от царуването на Аса.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 20:1, 31:16-17, Ис. 55:6

2 Ос. 3:4, Ам. 8:11

3 Прем. 1:2

4 Мат. 24:6

5 Лук. 21:19, 1 Кор. 15:58, Гал. 6:9

6 Втор. 6:5, Иис. Нав. 24:24-25

7 2 Парал. 22:9

8 3 Царств. 15:13

9 3 Царств. 15:14, 22:43, Лук. 1:6

10 2 Парал. 5:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава