Втора книга Паралипоменон - Глава  17

  1 И възцари се вместо него син му Иосафат, който се укрепи против израилтяните.1

  2 Той разположи войски по всички укрепени градове на Иудея и настани стражи по земята Иудейска и по градовете Ефремови, които бе завладял баща му Аса.

  3 И Господ беше с Иосафата, защото ходеше по първите пътища на отца си Давида и не потърси Вааловци,2

  4 но потърси Бога на баща си и постъпваше по Неговите заповеди, а не по деянията на израилтяните.

  5 И Господ утвърди царството в ръцете му; всички иудеи носеха дарове Иосафату, и той придоби голямо богатство и слава.3

  6 Сърцето му се възвиси в Господните пътища; при това той премахна оброчищата и дъбравите в Иудея.

  7 А на третата година от царуването си разпрати князете си Бенхаила, Овадия, Захария, Натанаила и Михея да поучават народа по Иудините градове,

  8 и с тях левитите: Шемая, Нетания, Зевадия, Азаила, Шемирамота, Ионатана, Адония, Товия и Тов-Адония, а с тях още и свещениците Елишама и Иорама.

  9 Те поучаваха иудеите, имайки със себе си книгата на закона Господен; и обикаляха всички иудейски градове и учеха народа.

10 И обвзе страх Господен всички земни царства около Иудея, и не воюваха с Иосафата.4

11 А от филистимци носеха Иоасафату дарове и сребро за данък; също и араби му докарваха дребен добитък: седем хиляди и седемстотин овни и седем хиляди и седемстотин козли.

12 И въздвигаше се Иосафат все повече и повече, и съгради в Иудея крепости и градове за складове.

13 Той имаше много складове в иудейските градове, а в Иерусалим - храбри ратници.

14 Ето техния списък според поколенията им: от Иуда хилядоначалници: Адна началник, който имаше триста хиляди отлични войници;

15 след него Иоханан началник, който имаше двеста и осемдесет хиляди;

16 след него Амасия, Зихриев син, който се беше посветил Господу; и той имаше двеста хиляди отлични войници.5

17 От Вениамина: отличен ратник Елиада, който имаше двеста хиляди въоръжени с лък и щит;

18 след него Иехозавад, и той имаше сто и осемдесет хиляди въоръжени войници.

19 Ето, тия служеха на царя, вън от ония, които беше разположил царят в укрепените градове по цяла Иудея.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 16:24, 22:41

2 2 Парал. 19:3

3 3 Царств. 22:44, 2 Парал. 18:1

4 2 Парал. 14:14

5 Числ. 6:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава