Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Паралипоменон - Глава  18

Втора книга Паралипоменон - Глава  18

  1 Иосафат имаше много богатство и слава; и сроди се с Ахава.1

  2 И след няколко години отиде при Ахава в Самария; и закла Ахав много добитък, дребен и едър, за него и за людете му с него и го убеждаваше да идат против Рамот Галаадски.2

  3 И думаше Ахав, цар израилски, на Иосафата, цар иудейски: ще дойдеш ли с мене в Рамот Галаадски? Той му отговори: както ти ще идеш, тъй и аз, както твоят народ, тъй и моят народ: ще дойда с тебе на война!3

  4 Още каза Иосафат на царя израилски: попитай днес, какво ще каже Господ.

  5 Събра царят израилски четиристотин души пророци и им каза: да идем ли на война против Рамот Галаадски, или да си стоим? Те отговориха: иди, и Господ ще го предаде в ръката на царя.4

  6 Иосафат попита: няма ли тук още някой пророк Господен, да попитаме и него?5

  7 Отговори царят израилски на Иосафата: има още един човек, чрез когото може да попитаме Господа; но аз го не обичам, защото той не пророкува добро за мене, а винаги пророкува лошо; той е Михей, син Иемвлаев. Иосафат каза: не говори тъй, царю.

  8 Царят израилски повика един скопец и каза: иди скоро повикай Михея, сина Иемвлаев.6

  9 А царят израилски и Иосафат, цар иудейски, седяха всеки на престола си, облечени в царски одежди, седяха на стъгдата пред Самарийските порти, и всички пророци пророкуваха пред тях.

10 Седекия, син на Хенаана, си беше направил железни рога и каза: тъй говори Господ: с тия ще избодеш сирийците, докле ги изтребиш.7

11 И всички пророци пророкуваха същото, думайки: иди против Рамот Галаадски; ще имаш успех, и Господ ще го предаде в ръката на царя.

12 Пратеникът, който отиде да повика Михея, му думаше; ето, пророците едногласно предричат добро на царя; нека и твоята дума бъде такава, като на всекиго от тях: изречи и ти добро.8

13 Михей отговори: жив Господ! Каквото ми каже Бог мой, това ще изрека.

14 Дойде при царя, и царят му каза: Михее, да идем ли на война против Рамот Галаадски, или да си стоим? А той отговори: идете, ще имате успех, и те ще бъдат предадени в ръцете ви.

15 Царят му каза: колко пъти ще те заклевам да ми не говориш нищо, освен истината в име Господне?

16 Тогава Михей рече: видях всички синове на Израиля, пръснати по планините като овци без пастир, - и Господ каза: те нямат началник, нека се върне всеки смиром у дома си.9

17 Царят израилски каза на Иосафата: не казвах ли ти, че той ми не пророкува добро, а само лошо?

18 Михей пак рече: чуйте тогава Господнята дума: видях Господа, седнал на Своя престол, а всичкото небесно воинство стоеше Нему отдясно и отляво.

19 И каза Господ: кой би подмамил Ахава, израилския цар, да иде и да загине в Рамот Галаадски? И един казваше тъй, други казваше инак.

20 Изстъпи се един дух, застана пред лицето на Господа и каза: аз ще го подмамя. И Господ го попита: с какво?10

21 Оня отговори: ще изляза и ще стана дух на лъжата в устата на всичките му пророци. И каза Той: ти ще го подмамиш и ще сполучиш; иди и стори тъй.11

22 И сега, ето, Господ допусна да влезе духът на лъжата в устата на тия твои пророци, но Господ изрече недобро за тебе.12

23 Тогава пристъпи Седекия, син на Хенаана, та удари на Михея плесница и каза: по кой път премина от мене Духът Господен, за да говори в тебе?13

24 А Михей рече: ето, ще видиш това в оня ден, когато ще бягаш от стая в стая, за да се укриеш.14

25 Тогава царят израилски каза: вземете Михея и го заведете при градоначалник Амона и при Иоаса, царевия син,

26 и кажете: тъй казва царят: затворете тогова в тъмница и го хранете оскъдно с хляб и вода, докле се върна смиром.

27 А Михей рече: ако се върнеш смиром, то не е говорил Господ чрез мене. И пак рече: чуйте това всички люде!

28 И тръгна царят израилски и Иосафат, цар иудейски, към Рамот Галаадски.

29 И царят израилски каза на Иосафата: аз ще се преоблека и ще вляза в битка, а ти облечи царските си одежди. И преоблече се царят израилски, и влязоха в битка.15

30 А сирийският цар заповяда на своите колеснични началници и каза: не бийте се ни с малък, ни с голям, а само с израилския цар.

31 И когато колесничните началници видяха Иосафата, помислиха: това е царят израилски, - и го заобиколиха, за да се ударят с него. Но Иосафат извика, и Господ му помогна, и Бог ги отвърна от него.16

32 Щом видяха колесничните началници, че не беше израилският цар, върнаха се от него.

33 В това време един човек напъна случайно лъка си и рани израилския цар през ставата на бронята му. И той каза на возача: върни назад и ме изведи из войската, защото съм ранен.17

34 Но сражението в оня ден се усили; и царят израилски стоя на колесницата срещу сирийци до вечерта и умря по заник слънце.18

Предишна глава Следваща глава

1 4 Царств. 8:18, 2 Парал. 17:5

2 3 Царств. 22:2

3 3 Царств. 22:4

4 3 Царств. 22:6

5 3 Царств. 22:7

6 3 Царств. 22:9

7 3 Царств. 22:11

8 3 Царств. 22:13

9 Числ. 27:17, 3 Царств. 22:17

10 3 Царств. 22:21, Иов 1:6

11 3 Царств. 22:22, Иоан 8:44, 1 Иоан 4:6

12 Ис. 19:14, Иез. 14:9

13 Иер. 20:2, Марк. 14:65, Иоан 18:22

14 3 Царств. 20:30, 20:39, 22:25

15 3 Царств. 22:30

16 3 Царств. 22:32, Пс. 65:9

17 3 Царств. 22:34

18 3 Царств. 22:35

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава