Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Паралипоменон - Глава  27

Втора книга Паралипоменон - Глава  27

  1 Иоатам беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим шестнайсет години; майка му се казваше Иеруша, Садокова дъщеря.1

  2 Той вършеше, каквото беше угодно пред очите Господни, тъкмо както правеше и Озия, баща му, само че не влизаше в Господния храм, и народът все още грешеше.2

  3 Той съгради горните врата на дома Господен и съгради много нещо в стената Офелова;3

  4 съгради и градове в Иудейската планина, а в горите съгради дворци и кули.

  5 Той воюва с царя на амонитци и ги победи, и амонитци му дадоха оная година сто таланта сребро и десет хиляди кора пшеница и десет хиляди ечемик. Това му даваха амонитци и втората и третата година.

  6 Иоатам беше затова тъй силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа, своя Бог.

  7 Останалите дела на Иоатама и всичките му войни и обноските му са описани в книгата на царете израилски и иудейски;4

  8 той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува шестнайсет години в Иерусалим.

  9 И почина Иоатам при отците си, и го погребаха в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Ахаз.5

Предишна глава Следваща глава

1 4 Царств. 15:33

2 4 Царств. 15:34

3 Неем. 3:26-27, 11:21

4 4 Царств. 15:32

5 4 Царств. 15:38

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава