Втора книга Паралипоменон - Глава  28

  1 Ахаз беше на двайсет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим шестнайсет години; и той не вършеше угодното в очите Господни, както правеше отец му Давид;1

  2 той ходеше по пътя на израилските царе, и дори направи излети статуи на Вааловци;2

  3 и той кадеше в долината на Еномовите синове, и прекарваше през огън синовете си, подражавайки гнусотиите на ония народи, които Господ прогони пред лицето на Израилевите синове;3

  4 и той принасяше жертви и кадеше по оброчища и по хълмове и под всяко клонесто дърво.4

  5 Затова Господ, неговият Бог, го предаде в ръката на сирийския цар, и сирийци го разбиха и му взеха много пленници, които отведоха в Дамаск. Беше предаден също и в ръцете на израилския цар, и тоя му нанесе голямо поражение.5

  6 Факей, син Ремалиев (цар израилски) изби в един ден сто и двайсет хиляди иудеи, човеци войнствени, защото бяха оставили Господа, Бога на отците си.

  7 А Зихрий, силен юнак от ефремците, уби Маасея, царевия син, и Азрикама, дворцовия началник, и Елкана, втори подир царя.

  8 И взеха синовете Израилеви от братята си, иудеите, двеста хиляди жени, синове и дъщери; награбиха и много плячка от тях, и откараха плячката в Самария.

  9 Там имаше пророк Господен, на име Одед. Той излезе пред войската, която отиваше в Самария, и им каза: ето, Господ, Бог на отците ви, в гнева Си против иудеите, ги предаде във ваша ръка, и вие ги избихте с такава ярост, която стигна до небеса.6

10 И сега мислите да направите синовете на Иуда и Иерусалим ваши роби и робини. А нима нямате и вие вина пред Господа, вашия Бог?7

11 Затова, послушайте ме, и върнете пленниците, които сте заробили от братята си, защото пламъкът на гнева Господен е върху вас.

12 И някои от началниците на синовете Ефремови: Азария, син Иехохананов, Берехия, син Мешилемотов, Езекия, син Шалумов, и Амаса, син Хадлаев, застанаха срещу идещите от война

13 и казаха им: не вкарвайте тука пленниците, защото бихме съгрешили пред Господа. Нима мислите да притурите още към греховете ни и към престъпленията ни? Нашата вина е голяма, и пламъкът на гнева (Господен) е върху Израиля.8

14 И въоръжените оставиха пленниците и плячката при военачалниците и при цялото събрание.

15 И станаха споменатите по име мъже, взеха пленниците, и всички голи от тях облякоха от плячката, - и облякоха ги, и обуха ги, и нахраниха ги, и напоиха ги, и помазаха ги с дървено масло, и качиха на осли всички слаби от тях, и ги изпратиха в Иерихон, град на палмите, при братята им, и се върнаха в Самария.9

16 В това време цар Ахаз проводи до асирийските царе да му помогнат,10

17 защото идумейци още налитаха и мнозина избиха и плениха в Иудея;

18 а филистимци се пръснаха по градовете на низината и на южна Иудея и превзеха Ветсамис и Аиалон, Гедерот и Сохо с подчинените нему градове, Тимна с подчинените неи градове и Гимзо с подчинените нему градове, и се заселиха там.11

19 Тъй унизи Господ Иудея поради Ахаза, цар иудейски, защото той разврати Иудея и тежко грешеше пред Господа.12

20 И дойде при него асирийският цар Теглатфеласар, ала му беше в тягост, вместо да му помогне,

21 защото Ахаз взе съкровищата от дома Господен, от царския дом и от князете, и всичко даде на асирийския цар, ала не си помогна.13

22 И в това утеснено за себе си време той продължаваше да върши беззакония пред Господа, той - цар Ахаз.

23 И принасяше жертви на дамаските богове, мислейки, че те го поразиха, и казваше: боговете на сирийските царе им помагат; ще им принеса жертва, и те ще ми помогнат. Но те бяха за падение нему и на цял Израил.14

24 Събра Ахаз съдовете на дома Божий и ги разби, затвори вратата на дома Господен и съгради си жертвеници по всички ъгли на Иерусалим,15

25 и по всички градове Иудини направи оброчища, за да кади на чужди богове, и дразнеше Господа, Бога на отците си.16

26 Останалите дела и всичките му постъпки, първи и последни, са описани в книгата на царете иудейски и израилски.

27 И почина Ахаз при отците си, и го погребаха в града, в Иерусалим, ала го не внесоха в гробниците на израилските царе. И вместо него се възцари син му Езекия.17


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 16:2

2 4 Царств. 16:3

3 Втор. 18:9, 4 Царств. 14:24, Ос. 13:1

4 Втор. 19:2

5 4 Царств. 16:5

6 2 Парал. 15:1-2, 1 Ездр. 9:7

7 Лев. 25:42, Втор. 15:9

8 Числ. 18:5, Иис. Нав. 22:20

9 Втор. 15:13, 34:3

10 4 Царств. 16:7

11 4 Царств. 18:8

12 Изх. 32:25, Иер. 15:4

13 4 Царств. 16:8, Иер. 2:36

14 4 Царств. 16:10

15 4 Царств. 16:4

16 4 Царств. 16:1

17 4 Царств. 16:20, Ис. 14:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава