Втора книга Паралипоменон - Глава  3

  1 И начена Соломон да строи дома Господен в Иерусалим, на планина Мория, която бе посочена на баща му Давида, на онова място, що бе приготвил Давид, върху гумното на иевусееца Орна.1

  2 А начена да го строи на втория ден от втория месец през четвъртата година на своето царуване.

  3 Основата, положена от Соломона при граденето на дома Божий, беше тая: дължина шейсет лакти, по старата мярка, а широчина - двайсет лакти;2

  4 а притворът пред дома беше дълъг колкото ширината на дома - двайсет лакти, висок пък - сто и двайсет. И отвътре го обкова с чисто злато.3

  5 А главния дом облече с кипарисово дърво, обкова го с най-хубаво злато и изработи по него палми и верижки.4

  6 И украси дома с драгоценни камъни за хубост; а златото беше парваимско злато.5

  7 И обкова със злато дома, гредите, праговете, стените му (и прозорците) и вратите му, и по стените извая херувими.

  8 И направи Святая-Святих: дължината й според широчината на дома - двайсет лакти, и широчината й - двайсет лакти; и покри я с шестстотин таланта най-добро злато.6

  9 Тежината на гвоздеите беше петдесет сикли злато (всякой гвоздей). Горниците тъй също обкова със злато.

10 А в Святая-Святих направи два херувима, резбарска работа, и ги обкова със злато.7

11 Крилата на херувимите бяха надлъж двайсет лакти: едното крило, пет лакти, се допираше до стената на дома, а другото крило, също пет лакти, се срещаше с крилото на другия херувим;8

12 също и едното крило на другия херувим, пет лакти, се допираше до стената на дома, а другото крило, пет лакти, се срещаше с крилото на другия херувим.

13 Крилата на херувимите бяха разперени на двайсет лакти; а тия стояха на нозете си с лице към храма.9

14 И направи завеса от син, пурпурен и багрен плат и от висон, и на нея изобрази херувими.10

15 И пред храма направи два стълба, високи по трийсет и пет лакти, и главуляк отгоре на всеки пет лакти.11

16 И направи верижки, както в светилището, и ги положи върху стълбовете, и направи сто нара, които тури на верижките.12

17 И постави стълбовете пред храма: единия отдясно, другия отляво, и нарече десния Иахин, а левия Воаз.13


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 6:1, 1 Парал. 21:18, 2 Царств. 24:18

2 3 Царств. 6:2

3 3 Царств. 6:3

4 3 Царств. 6:15, 6:21

5 3 Царств. 9:28

6 3 Царств. 6:16, 6:20, 6:28

7 Изх. 25:18, 3 Царств. 6:23

8 3 Царств. 6:24

9 Изх. 25:20

10 Изх. 26:1, 26:31

11 4 Царств. 25:13, Иер. 52:17

12 3 Царств. 7:17

13 3 Царств. 7:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава