Втора книга Паралипоменон - Глава  33

  1 Манасия беше на дванайсет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим петдесет и пет години.1

  2 Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите Господни, като подражаваше гнусотиите на народите, които Господ бе прогонил от лицето на синовете Израилеви:2

  3 съгради пак оброчищата, които бе съборил баща му Езекия, въздигна жертвеници на Вааловци, уреди дъбравите и се кланяше на цялото небесно воинство и му служеше;3

  4 съгради жертвеници в Господния дом, за който Господ бе казал: в Иерусалим ще пребъде името Ми вечно;4

  5 съгради и жертвеници на цялото небесно воинство в двата двора на Господния дом.5

  6 Пак той прекарваше през огън синовете си в долината на Еномовия син, гадаеше, врачуваше и магьосваше; и нареди извиквачи на мъртъвци и вълшебници: той вършеше много неугодно в очите на Господа, за да Го прогневи.6

  7 Направи още изваян идол и го постави в Господния дом, за който Бог бе казал на Давида и на сина му Соломона: в тоя дом и в Иерусалим, който избрах измежду всички колена Израилеви, ще положа името Си навеки;7

  8 и не ще оставя занапред да излезе ногата Израилева от тая земя, която утвърдих за отците им, само ако те залягат да вършат всичко, що съм им заповядал по всичкия закон и наредбите, и заповедите, дадени чрез ръката Моисеева.8

  9 Но Манасия доведе Иудея и иерусалимските жители дотам, че постъпваха по-лошо и от ония народи, които Господ изтреби отпред лицето на Израилевите синове.9

10 И Господ говори на Манасия и на людете му, ала те не послушаха.

11 Затова Господ напрати против тях военачалниците на асирийския цар, които оковаха Манасия в окови, свързаха го с вериги и го откараха във Вавилон.

12 И в утеснението си начена да моли Господа, своя Бог, и дълбоко се смири пред Бога на отците си.

13 И помоли се Нему, и Бог се приклони към него, чу молбата му и го възвърна в Иерусалим на царството му. И разбра Манасия, че Господ е Бог.10

14 След това той съгради външната стена на Давидовия град, западно от Геон, по дола и до входа на Рибни порти, и прекара я около Офел и я издигна високо. И постави военачалници по всички укрепени градове в Иудея,11

15 премахна чуждите богове, идола от Господния дом и всички капища, които беше съградил върху планината на Господния дом и в Иерусалим, и ги изхвърли извън града.

16 И поднови жертвеника Господен и принесе върху него жертви, мирни и хвалебни, и поръча на иудеите да служат на Господа, Бога Израилев.

17 Ала народът още принасяше жертви по оброчищата, макар и на Господа, своя Бог.

18 Останалите дела Манасиеви, молитвата му към своя Бог, и думите на ясновидците, които му говориха от името на Господа, Бога Израилев, се намират в записките на царете Израилеви.12

19 И молитвата му, и това, че Господ се приклони към него, и всичките му грехове и беззаконията му, и местата, по които бе въздигнал оброчища и поставил образи на Астарта и истукани, преди да се смири, - са описани в записките на Хозая.

20 И почина Манасия при отците си, и го погребаха в дома му. Вместо него се възцари син му Амон.13

21 Амон беше на двайсет и две години, когато се възцари, и царува в Иерусалим две години.

22 Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите Господни тъй, както вършеше баща му Манасия: на всички истукани, които бе направил баща му Манасия, Амон принасяше жертва и им служеше.

23 И се не смири пред Господа, както се смири баща му Манасия; напротив, Амон умножи греховете си.

24 Слугите му направиха съзаклятие против него и го убиха в дома му.

25 Ала народът на страната изби всички, които бяха в съзаклятието против цар Амона; и вместо него народът на страната възцари сина му Иосия.14


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 21:1

2 Втор. 18:9

3 Изх. 34:13, 4 Царств. 21:3, Деян. 7:42

4 Втор. 12:11, 3 Царств. 8:29, Иер. 32:24

5 Втор. 4:19

6 Лев. 18:21, 19:26, 20:2

7 3 Царств. 9:3, 4 Царств. 21:7

8 2 Царств. 7:10, 3 Царств. 8:16, 4 Царств. 21:8

9 4 Царств. 21:9

10 Дан. 4:33

11 Неем. 3:3, 3:26, 2 Парал. 27:3

12 4 Царств. 21:16-17

13 4 Царств. 21:18

14 4 Царств. 21:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава