Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Паралипоменон - Глава  4

Втора книга Паралипоменон - Глава  4

  1 И направи меден жертвеник: двайсет лакти дълъг, двайсет лакти широк и десет лакти висок.1

  2 И направи изляно море - от единия му край до другия десет лакти - цялото кръгло, високо пет лакти, а наоколо го обхващаше връв от трийсет лакти;2

  3 наоколо му под него от всички страни имаше изляни образи волски; на десет лакти наоколо обикаляха морето два реда волове, изляни заедно с него.

  4 То стоеше върху дванайсет вола: три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг и три гледаха към изток, и морето върху тях отгоре; заднищата им пък бяха обърнати навътре под него.3

  5 Дебело беше една длан, и краищата му, направени като краищата на чаша, приличаха на цъфнал крин. То събираше до три хиляди бата.4

  6 Направи и десет умивалници и постави пет отдясно и пет отляво, за да мият в тях, - миеха в тях приготвеното за всесъжения; а морето - за свещениците, за да се мият в него.5

  7 Направи и десет златни светилници, каквито трябваше да бъдат, и ги постави в храма - пет отдясно и пет отляво.6

  8 Направи и десет трапези и ги постави в храма - пет отдясно и пет отляво; направи и сто златни чаши.7

  9 Направи още и свещенически двор, и голям двор, и врати към двора, а стожерите им обкова с мед.

10 Морето постави на дясна страна, към югоизток.

11 И направи Хирам котли, лопатки, чаши (кадилници и всички жертвени съдове). И свърши Хирам работата, която вършеше за цар Соломона в Божия дом:8

12 два стълба и два пояса около главуляците върху стълбовете и две мрежи, за да покриват двата пояса около главуляците, които бяха върху стълбовете,9

13 и четиристотин нара на двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата пояса около главуляците върху стълбовете.

14 Направи и подставки, направи и умивалници над подставките;10

15 едно море и дванайсет вола под него,

16 и котли, и лопатки, и вилици; целия тоя прибор Хирам-Авий направи на цар Соломона за дома Господен от изгладена мед.

17 Царят ги излива в глинена пръст в околността на Иордан, между Сокхот и Цереда.11

18 Соломон направи всички тия вещи в голямо множество, тъй че не се знаеше теглото на медта.12

19 Направи Соломон и всички други вещи за Божия дом: и златен жертвеник, и трапези за хлябовете на предложението,13

20 и светилници, и кандилцата им, за да ги палят по устава пред давира, - от чисто злато;14

21 и цветя, и кандилца, и щипци от злато, от най-чисто злато,

22 и ножове, и ръсилници, и чаши, и пепелници от най-чисто злато; и храмовите двери - вътрешните двери за Святая-Святих, и храмовите двери за светилището - от злато.15

Предишна глава Следваща глава

1 Изх. 27:1, 3 Царств. 8:64

2 3 Царств. 7:23

3 3 Царств. 7:25

4 3 Царств. 7:26

5 3 Царств. 7:38

6 3 Царств. 7:49, 1 Парал. 28:15

7 1 Парал. 28:16

8 3 Царств. 7:40, 7:45

9 3 Царств. 7:15, 2 Парал. 3:15-16

10 3 Царств. 7:27

11 3 Царств. 7:46

12 3 Царств. 7:47

13 3 Царств. 7:48

14 3 Царств. 7:49

15 3 Царств. 6:31

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава