Втора книга Паралипоменон - Глава  5

  1 И свърши се всичката работа, която извърши Соломон за дома Господен. И внесе Соломон посветеното от баща му Давида сребро и злато, и всички вещи предаде в съкровищниците на Божия дом.1

  2 Тогава Соломон свика в Иерусалим старейшините израилски и всички коленоначалници и отценачалници у Израилевите синове, за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, сиреч от Сион.2

  3 И събраха се при царя всички израилтяни на празника, в седмия месец.3

  4 И дойдоха всички старейшини Израилеви. Левитите дигнаха ковчега;4

  5 и понесоха ковчега и скинията на събранието и всички свещени вещи, що бяха в скинията, - понесоха ги свещеници и левити.

  6 А цар Соломон и цялото Израилево общество, което се бе събрало при него пред ковчега, принасяха жертви - овци и волове, толкова много, че не бе възможно да се изброят и сметнат.5

  7 И свещениците донесоха ковчега на завета Господен на мястото му, в давира на храма - в Святая-Святих, под крилата на херувимите.6

  8 Херувимите простираха крила над мястото на ковчега и покриваха ковчега и върлините му отгоре.

  9 И върлините се издаваха тъй, че главиците им се виждаха пред давира, ала не излизаха навън; те са там и доднес.7

10 В ковчега нямаше нищо, освен двете скрижали, които Моисей бе положил на Хорив, когато Господ сключи завет с Израилевите синове, след излизането им из Египет.8

11 Когато свещениците излязоха из светилището, - защото всички свещеници, които бяха там, се осветиха, без разлика на отдели;9

12 когато всички певци-левити: Асаф, Еман, Идитун и синовете им и братята им, облечени във висон, с кимвали, псалтири и гусли стояха на източната страна на жертвеника, и с тях заедно сто и двайсет свещеника тръбяха с тръби,10

13 тръбяха и пееха като един, издавайки един глас за хвала и славословие Господу; когато екна звукът от тръби, кимвали и други свирала, и всички хвалеха Господа, че Той е благ, че милостта Му е вовеки, - тогава домът, домът Господен, се изпълни с облак,11

14 и поради облака свещениците не можеха да стоят при службата, защото слава Господня изпълни Божия дом.12


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 7:51

2 3 Царств. 8:1

3 3 Царств. 8:2, 8:65

4 Числ. 4:15, 1 Парал. 15:2

5 3 Царств. 8:5

6 3 Царств. 8:6

7 3 Царств. 8:8

8 Изх. 25:16, 25:21, 3 Царств. 8:9, Евр. 9:4

9 3 Царств. 8:10

10 1 Парал. 25:1

11 1 Ездр. 3:11, Пс. 135:1, Плач Иер. 3:22

12 Изх. 40:35, 3 Царств. 8:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава