Втора книга Паралипоменон - Глава  6

  1 Тогава Соломон рече: Господ бе казал, че ще благоволи да обитава в мъгла,1

  2 но аз (о, Светий,) Ти построих дом за жилище, място за вечно Твое пребъдване.

  3 И обърна царят лицето си, та благослови цялото събрание израилтяни - цялото събрание израилтяни стоеше, -2

  4 и каза: благословен Господ, Бог Израилев, Който свърши сега със светата Си ръка това, що бе казал с устата Си на баща ми Давида! Той бе казал:3

  5 от оня ден, когато изведох Моя народ из Египетската земя, Аз не избрах град ни в едно коляно Израилево, за съграждане дом, дето да пребъдва името Ми, нито избрах мъж, който да е управител на Моя народ Израиля,4

  6 а избрах Иерусалим, та името Ми там да пребъдва, избрах Давида, та той да бъде над Моя народ Израиля.

  7 Баща ми Давид имаше на сърце да построи дом на името на Господа, Бога Израилев.5

  8 Но Господ каза на баща ми Давида: ти имаш на сърце да построиш храм на името Ми; хубаво, че това ти е на сърце.

  9 Обаче, не ти ще построиш храм, а твоят син, който ще произлезе от бедрата ти, - той ще построи храм на името Ми.6

10 И Господ изпълни словото Си, което бе изрекъл: аз стъпих на мястото на баща си Давида, седнах на престола Израилев, както каза Господ, и построих дом на името на Господа, Бога Израилев.7

11 И положих там ковчега, в който е заветът на Господа, що бе сключил със синовете Израилеви.

12 Па застана Соломон при жертвеника Господен, пред цялото събрание израилтяни, дигна ръце, -8

13 защото Соломон бе направил меден амвон, дълъг пет лакти, широк пет лакти и висок три лакти, и го бе поставил посред двора; на него той застана, коленичи пред цялото събрание израилтяни, дигна ръце към небето, -9

14 и каза: Господи, Боже Израилев! Няма Бог, подобен на Тебе, нито на небето, нито на земята. Ти пазиш завета и милостта към рабите Си, които ходят пред Тебе с всичкото си сърце;10

15 Ти изпълни на Своя раб Давида, мой баща, това, що му бе говорил; каквото бе изрекъл с устата Си, днес изпълни с ръката Си.

16 И сега, Господи, Боже Израилев, изпълни на Своя раб Давида, мой баща, онова, що му бе рекъл, думайки: няма да ти се прекрати мъж, който да седи пред лицето Ми на престола Израилев, само ако твоите синове внимават за пътищата си, като ходят по Моя закон тъй, както си ходил ти пред Мене.11

17 И сега, Господи, Боже Израилев, да бъде вярно словото Ти, що си изрекъл на Своя раб Давида!12

18 Наистина, Бог ли ще обитава с човеците на земята? Ако небето и небесата на небесата Те не побират, толкова по-малко тоя храм, що съм построил.13

19 Но погледни милостивно към молитвата на Твоя раб и към молбата му, Господи, Боже мой! Чуй зова и молитвата, с която Твоят раб се моли пред Тебе.

20 Да бъдат очите Ти отворени към тоя храм денем и нощем, към мястото, в което си обещал да туриш името Си, за да слушаш молитвата, с която рабът Ти ще се моли на това място.14

21 Чуй молбите на Твоя раб и на Твоя народ Израиля, с които ще се молят на това място; чуй от мястото на Твоето обиталище, от небесата, чуй и помилувай!15

22 Кога някой съгреши против ближния си, и поискат от него клетва, за да се закълне, и тая клетва бъде извършвана пред Твоя жертвеник в тоя храм,16

23 тогава чуй от небето и извърши съд над Своите раби, въздай на виновния, като стовариш постъпката му върху главата му, и оправдай правия, като му въздадеш според правдата му.17

24 Кога Твоят народ Израил бъде поразен от неприятеля, задето е съгрешил пред Тебе, и кога те се обърнат към Тебе, и изповядат името Ти с молба и молитва пред Тебе в тоя храм,18

25 чуй тогава от небето и прости греха на Твоя народ Израиля и ги върни в земята, която си дал тям и на отците им.

26 Кога се заключи небето и няма дъжд, задето са съгрешили пред Тебе, и се помолят на това място, изповядат името Ти и се обърнат от своя грях, защото си ги смирил,19

27 чуй тогава от небето и прости греха на Своите раби и на Своя народ Израиля, като им посочиш добрия път, по който да ходят, и прати дъжд върху Твоята земя, която си дал на народа Си за наследие.

28 Глад ли бъде по земята или мор, палещ вятър или главня, скакалци или гъсеници, или го притиснат неприятелите му в земята, що владее, някое бедствие ли бъде или някаква болест,20

29 всяка молитва, всяка молба от който и да е човек, или от целия народ Твой Израил, кога всякой усети неволята си и тъгата си и простре ръце към Твоя храм,

30 чуй от небето, от мястото на Твоето обиталище, и прости и въздай всекиму според всичките му пътища, както познаваш сърцето му, - защото само Ти познаваш сърцата на синовете човечески, -

31 за да се боят от Тебе и да ходят по Твоите пътища през всички дни, докато живеят на земята, що си дал на отците ни.

32 Дори и другородец, който не е от Твоя народ Израил, кога дойде от далечна земя заради Твоето велико име, Твоята мощна ръка и Твоята простряна мишца, - дойде и се помоли в тоя храм,21

33 чуй от небето, от мястото на Твоето обиталище, и стори всичко, за каквото другородецът Те призове, та всички земни народи да познаят Твоето име и да Ти се боят, както и Твоят народ Израил, и да знаят, че тоя дом, който аз съградих, е наречен на Твое име.

34 Кога Твоят народ излезе на война против неприятелите си по пътя, по който го пратиш Ти, и Ти се помоли, като се обърне към града, който си избрал, и към храма, който построих на Твоето име,

35 тогава послушай от небето молитвата им и молбата им и стори, каквото е тям потребно.

36 Кога съгрешат пред Тебе, - защото няма човек, който не би съгрешил, - и Ти им се разгневиш и ги предадеш на неприятеля, и ония, които са ги пленили, ги отведат в далечна или близка земя,22

37 кога в земята, в която бъдат пленени, дойдат на себе си, обърнат се и Ти се помолят в земята на своето пленство, думайки: съгрешихме, сторихме беззаконие, виновни сме, -23

38 и се обърнат към Тебе с всичкото си сърце и с всичката си душа, в земята на своето пленство, дето бъдат откарани в плен, и се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на отците им, и към града, който си избрал, и към храма, който съградих на Твоето име, -24

39 тогава чуй от небето, от мястото на Твоето обиталище, молитвата им и молбата им, стори, каквото е тям потребно, и прости на Твоя народ, каквото е съгрешил пред Тебе.25

40 Боже мой, нека очите Ти бъдат отворени и ушите Ти внимателни към молитвата на това място!

41 И сега, Господи Боже, застани в Твоето покоище, Ти и ковчегът на Твоята мощ! Твоите свещеници, Господи Боже, да се облекат в спасение, и Твоите преподобни да се насладят с блага.26

42 Господи Боже, не отвръщай лице от помазаника Си, спомни милостите към Своя раб Давида!27


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 8:12

2 2 Царств. 6:13, 3 Царств. 8:14, 8:55

3 3 Царств. 8:15

4 2 Царств. 7:6, 3 Царств. 8:16

5 2 Царств. 7:2, 3 Царств. 8:17, 1 Парал. 17:1

6 3 Царств. 8:19, Прем. 9:8

7 3 Царств. 8:20

8 3 Царств. 8:22, 1 Ездр. 9:5

9 3 Царств. 8:22, 2 Мак. 2:8, Еф. 3:14

10 2 Мак. 2:10, 3 Царств. 8:23

11 3 Царств. 8:25, 2 Царств. 7:16

12 3 Царств. 8:17

13 3 Царств. 8:27, 2 Парал. 2:6, Ис. 66:1

14 3 Царств. 8:29, Втор. 12:5, 31:11

15 3 Царств. 8:30

16 3 Царств. 8:31, Изх. 22:11

17 3 Царств. 8:32

18 3 Царств. 8:33-34, Втор. 28:25

19 Лев. 26:19, Втор. 11:17, 3 Царств. 8:35

20 2 Парал. 20:9

21 3 Царств. 8:41, Ис. 55:5-6

22 3 Царств. 8:46, Притч. 20:9, Екл. 7:20, 3 Ездр. 8:35, 1 Иоан 1:8

23 Дан. 9:13, Числ. 14:40

24 1 Царств. 7:6, 3 Царств. 8:47-48

25 Пс. 33:16

26 Числ. 10:36, Пс. 131:8-9

27 2 Царств. 7:13, 7:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава