Втора книга Паралипоменон - Глава  7

  1 Когато Соломон свърши молитвата, слезе огън от небето и погълна всесъженията и жертвите, и слава Господня изпълни дома.1

  2 И свещениците не можаха да влязат в дома Господен, защото слава Господня изпълни дома Господен.2

  3 И всички синове Израилеви, като видяха, как слезе огън и слава Господня върху дома, паднаха ничком на земята, на плочника, поклониха се и славословиха Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека.3

  4 А царят и целият народ запринасяха жертви пред лицето на Господа.4

  5 И принесе цар Соломон в жертва двайсет и две хиляди вола и сто и двайсет хиляди овци: тъй осветиха Божия дом царят и целият народ.5

  6 Свещениците стояха на службата си, а левитите, с Давидовите песни в ръце, стояха с Господни свирала, които бе направил цар Давид за прослава на Господа, защото милостта Му е вечна; и тръбяха свещениците срещу тях, и цял Израил стоеше.6

  7 Соломон освети и вътрешната част на двора, която е пред дома Господен: там принесе всесъженията и тлъстината от мирните жертви, защото медният жертвеник, направен от Соломона, не можеше да побере всесъженията, хлебните приноси и тлъстините.7

  8 И направи Соломон в онова време седмодневен празник, и празнуваше с него цял Израил, - твърде голям сбор, който се бе стекъл от входа в Емат до Египетската река;8

  9 а на осмия ден направиха следпразненство, защото осветяването на жертвеника правиха седем дена и празника - седем дена.9

10 И на двайсет и третия ден от седмия месец царят разпусна народа по шатрите им, всички радостни и весели в сърцето поради доброто, което Господ стори на Давида и Соломона и на Своя народ Израил.10

11 И свърши Соломон дома Господен и дома царски, свърши успешно всичко, що кроеше в сърцето си да извърши в Господния дом и в своя дом.11

12 И Господ се яви Соломону нощем и му каза: чух твоята молитва и Си избрах това място за дом на жертвоприношения.12

13 Ако заключа небето и няма дъжд, ако заповядам на скакалци да изпоядат земята, или напратя мор върху Моя народ,

14 и Моят народ, който се именува с Мое име, се смири, почне да се моли, да търси лицето Ми и се отвърне от лошите си пътища, Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеля земята му.13

15 Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата в това място.14

16 И сега Аз избрах и осветих тоя дом, та името Ми да бъде там довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.15

17 И ако ти ходиш пред лицето Ми, както ходеше баща ти Давид, и вършиш всичко, що съм ти заповядал, и пазиш уставите Ми и законите Ми,

18 Аз ще утвърдя престола на царството ти, както бях обещал на баща ти Давида, думайки: няма да ти се прекрати мъж, който да владее над Израиля.16

19 Но, ако отстъпите и напуснете наредбите Ми и заповедите Ми, които съм ви дал, и тръгнете да служите на други богове и да им се покланяте,17

20 Аз ще изтребя Израиля от лицето на Моята земя, която съм му дал, и тоя храм, който съм осветил на Мое име, ще отхвърля от лицето Си и ще го сторя за приказ и за присмех у всички народи.18

21 И за тоя храм, тъй висок, всякой, който минува край него, ще се ужаси и ще каже: защо ли Господ е постъпил тъй с тая земя и с тоя храм?19

22 И ще кажат: затова, че те оставиха Господа, Бога на отците си, Който ги изведе из Египетската земя, и се прилепиха към други богове, покланяха им се и им служеха, - затова Той им напрати цялото това нещастие.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Мак. 2:10

2 3 Царств. 8:11

3 2 Парал. 5:13, 1 Ездр. 3:11

4 3 Царств. 8:62

5 3 Царств. 8:63

6 1 Парал. 16:5, Числ. 10:10, Сир. 50:18

7 3 Царств. 8:64

8 3 Царств. 8:65, Числ. 13:22

9 Иоан 7:37, 3 Царств. 8:2, 8:65

10 3 Царств. 8:66

11 3 Царств. 9:1

12 Втор. 12:5

13 Пс. 105:6, Втор. 28:10, Ам. 9:12

14 2 Парал. 6:40

15 3 Царств. 9:3

16 2 Царств. 7:12, 3 Царств. 9:5, 1 Парал. 17:2

17 3 Царств. 9:6

18 Втор. 4:26, Иис. Нав. 23:16, Иер. 7:15

19 Втор. 29:24, 3 Царств. 9:8, Иер. 22:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава