Втора книга Паралипоменон - Глава  8

  1 След като изминаха двайсет години, през които Соломон гради дома Господен и своя дом,1

  2 Соломон застрои и градовете, които Хирам му бе дал, и насели в тях синове Израилеви.2

  3 И отиде Соломон против Емат-Сува и го превзе.3

  4 И съгради Тадмор в пустинята и всички градове за складове, каквито основа в Емат.

  5 Обстрои Горни Веторон и Долни Веторон, градове, укрепени със стени, порти и заворки,4

  6 и Ваалат и всички градове за складове, които имаше Соломон, и всички градове за колесници и градове за конници, и всичко, що искаше да съгради Соломон в Иерусалим и на Ливан и по цялата земя на своето владение.5

  7 Всички люде, останали от хетейци, аморейци, ферезейци, евейци и иевусейци, които не бяха от синовете Израилеви, -6

  8 децата им, останали след тях на земята, които синовете Израилеви не бяха изтребили, - Соломон направи поданици и доднес.7

  9 А синовете Израилеви Соломон не правеше работници за свои работи; те бяха войници и началници на телопазителите му и предводители на колесниците и конниците му.

10 Главни разпоредници, които управляваха народа при цар Соломона, бяха двеста и петдесет.8

11 Соломон преведе дъщерята фараонова от Давидовия град в дома, който построи за нея, защото, казваше той, жена не бива да живее при мене в дома на Израилевия цар Давида, понеже домът е свет: в него е влязъл ковчегът Господен.9

12 Тогава Соломон начена да принася всесъжения Господу върху жертвеника Господен, който бе издигнал пред притвора,

13 за принасяне всесъжения, според наредбите за всеки ден, както бе заповядал Моисей, в съботите и новомесечията и в празниците три пъти на годината: в празника на Безквасниците, в празника на Седмиците и в празника на Шатрите.10

14 И установи, според разпоредбата на баща си Давида, смените на свещениците според службата им, на левитите според стражите им, за да славословят и служат при свещениците според устава за всеки ден, и на вратарите според смените им, при всяка врата, понеже такова беше завещанието на Давида, Божия човек.11

15 И не отстъпяха от царевите заповеди за свещениците и за левитите в нищо, нито пък за съкровищата.

16 Тъй бе уредено цялото дело на Соломона от деня, когато се основа домът Господен, до пълното му свършване.

17 Тогава отиде Соломон в Ецион-Гевер и в Елат, що е на морския бряг, в земята Идумейска.12

18 И Хирам му прати по свои слуги кораби и роби, които знаеха морето, и те отидоха със слугите Соломонови в Офир, отдето изкараха четиристотин и петдесет таланта злато, и го донесоха на цар Соломона.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 9:10

2 3 Царств. 9:11-12

3 Числ. 13:22

4 3 Царств. 9:17

5 3 Царств. 9:18-19

6 3 Царств. 9:20

7 Иис. Нав. 16:10, Съд. 1:28, 3 Царств. 9:21

8 3 Царств. 9:23

9 3 Царств. 9:24

10 Изх. 23:14, Лев. 24:8, 3 Царств. 9:25

11 1 Парал. 24:1, 27:1

12 3 Царств. 9:26-27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава