Втора книга Паралипоменон - Глава  9

  1 Савската царица, като чу за славата Соломонова, дойде в Иерусалим да изпита Соломона с гатанки; дойде с много голямо богатство и с камили, натоварени с благовония, много злато и драгоценни камъни. Дойде при Соломона и говори с него за всичко, що й беше на сърце.1

  2 Соломон й обясни всички нейни думи, и не се намери нищо непознато на Соломона, което да не й обясни.2

  3 Савската царица, като видя мъдростта на Соломона и дома, що той бе построил,3

  4 и ястията на трапезата му, и жилищата на слугите му, благочинието на прислужниците му и облеклото им, виночерпците и облеклото им, и хода, с който той влизаше в дома Господен, - беше извън себе си.

  5 И каза на царя: истина е, което бях слушала в земята си за твоите дела и за твоята мъдрост;4

  6 но аз не вярвах на думите за тях, докле не дойдох и не видях с очите си. И ето, нито половината не бе ми казано за голямата твоя мъдрост: ти надминаваш мълвата, която бях чула.

  7 Блажени твоите люде, блажени тия твои слуги, които винаги стоят пред тебе и слушат мъдростта ти!5

  8 Благословен да бъде Господ, Бог твой, Който е благоволил да те постави на Своя престол за цар пред Господа, твоя Бог. Поради любовта на твоя Бог към Израиля, за да го утвърди навеки, Той те постави цар над него, - да даваш съд и правда.6

  9 И тя подари на царя сто и двайсет таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни: такива благовония, каквито Савската царица подари на цар Соломона, не е имало.7

10 Слугите Хирамови и слугите Соломонови, които докараха злато от Офир, докараха и червено дърво и драгоценни камъни.8

11 И царят направи от това червено дърво стълби за дома Господен и за царския дом, и китари и псалтири за певците. Такова нещо не беше виждано преди в земята Иудейска.

12 А цар Соломон даде на Савската царица всичко, що тя пожела и що поиска, освен такива работи, каквито беше тя донесла на царя. И тя се върна в своята земя със слугите си.9

13 Теглото на златото, що идеше на Соломона в една година, беше шестстотин шейсет и шест таланта злато.10

14 Освен това, принасяха още посланици и търговци, и всички царе арабски и областни началници принасяха злато и сребро на Соломона.

15 И направи цар Соломон двеста големи щита от ковано злато - по шестстотин сикли ковано злато отиде за всеки щит, -11

16 и триста по-малки щита от ковано злато, по триста сикли злато отиде за всеки щит; и царят ги постави в дома от ливанско дърво.

17 Царят направи и голям престол от слонова кост, и го обкова с чисто злато,12

18 и шест стъпала към престола и златно подножие, пристроено към престола, и опирала от двете страни на седалото, и два лъва, които стояха до опиралата,

19 и още дванайсет лъва, които стояха там от двете страни на шестте стъпала. Такъв (престол) нямаше в никое царство.

20 Всички съдове за пиене у цар Соломона бяха от злато, и всички съдове в дома от ливанско дърво бяха от чисто злато; среброто в Соломоново време се не ценеше за нищо,13

21 защото царски кораби ходеха в Тарсис със слугите Хирамови и всеки три години корабите се връщаха от Тарсис, та донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.14

22 И цар Соломон надмина всички земни царе по богатство и мъдрост.15

23 И всички земни царе търсеха да видят Соломона, за да послушат мъдростта му, която Бог бе вложил в сърцето му.16

24 И всякой от тях поднасяше от себе си дар: сребърни съдове и златни съдове, облекла, оръжия, благовония, коне и мъски - всяка година.

25 Соломон имаше четири хиляди обори за коне и колесници и дванайсет хиляди конници; настанил ги беше по колесничните градове и при царя - в Иерусалим;17

26 и владееше над всички царе - от река Ефрат до Филистимската земя и до Египетските предели.18

27 И направи царят (златото и) среброто в Иерусалим равноценно с простите камъни, а кедрите, поради тяхното множество, направи равноценни със смоковниците в низините.19

28 Коне докарваха на Соломона от Египет и от всички земи.

29 Другите дела Соломонови, първи и последни, са описани в записките на пророк Натана и в пророчеството на силомеца Ахия и във виденията на ясновидеца Иоиля за Иеровоама, Наватовия син.20

30 Соломон царува в Иерусалим над цял Израил четирийсет години.21

31 И почина Соломон при отците си, и го погребаха в града на баща му Давида. И вместо него се възцари син му Ровоам.22


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 10:1, Мат. 12:42, Лук. 11:31

2 3 Царств. 10:3

3 3 Царств. 10:4-5

4 3 Царств. 10:6

5 3 Царств. 10:8, Мат. 13:16-17

6 3 Царств. 10:9, 2 Парал. 2:11

7 3 Царств. 10:10

8 3 Царств. 10:11

9 3 Царств. 10:13

10 3 Царств. 10:14

11 3 Царств. 10:16, 14:26

12 3 Царств. 10:18

13 3 Царств. 10:21

14 3 Царств. 10:22

15 3 Царств. 10:23, 2 Парал. 1:12

16 Иак. 1:5

17 3 Царств. 4:26, 10:26

18 3 Царств. 4:21

19 3 Царств. 10:27, 2 Парал. 1:15

20 3 Царств. 1:11, 11:41

21 3 Царств. 11:42

22 3 Царств. 11:43

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава