Първа книга на Ездра - Глава  10

  1 Докле Ездра тъй се молеше и изповядваше, плачейки и мятайки се пред Божия дом, стече се при него твърде голямо събрание от израилтяни, мъже, жени и деца, защото и народът плачеше много.

  2 Тогава се обади Шехания, син Иехиилов от синовете Еламови, и каза на Ездра: прегрешихме пред нашия Бог, че си взехме другоплеменни жени от народите на тая земя, но има още надежда за Израиля в тая работа;1

  3 да сключим сега завет с нашия Бог, че, по съвета на моя господар и на ония, които благоговеят пред заповедите на нашия Бог, ще напуснем всички жени и родените от тях деца, - и да бъде по закона!

  4 Стани, защото това е твое дело, и ние сме с тебе: бъди бодър и работи!2

  5 Тогава стана Ездра и поръча на началниците над свещениците, левитите и цял Израил да положат клетва, че ще направят тъй. И те положиха клетва.3

  6 Стана Ездра и тръгна от Божия дом за в жилището на Иоханана, Елияшивовия син, и стигна там. Хляб не ядеше и вода не пиеше, защото плачеше за престъпленията на преселниците.4

  7 И разгласиха в Иудея и в Иерусалим на всички, които бяха в плен, да се съберат в Иерусалим,

  8 а който не дойде в три дни, ще бъде наложено заклятие, по решение на началниците и старейшините, върху целия му имот, и сам той ще бъде отлъчен от обществото на преселниците.5

  9 И в тия три дни събраха се в Иерусалим всички жители на Иудея и на земята Вениаминова. Това беше в деветия месец на двайсетия ден от месеца. Седеше целият народ на стъгдата пред Божия дом и трепереше, както поради тая работа, тъй и от дъждовете.6

10 Тогава свещеник Ездра стана и им каза: вие направихте престъпление, като си взехте другоплеменни жени и с това увеличихте вината на Израиля;7

11 затова, покайте се пред Господа, Бога на вашите отци, и изпълнете волята Му, отлъчете се от народите на тая земя и от другоплеменните жени.

12 Цялото събрание отговори и каза с висок глас: както каза, тъй ще и направим.

13 Но народът е многоброен, и времето е сега дъждовно, та не може да се стои на улицата. Па и тая работа не е ни за ден, нито за два, защото ние съгрешихме много в тая работа.

14 Нека нашите началници бъдат заместници на цялото общество, и всички в нашите градове, които са взели другоплеменни жени, да идват тука в уреченото време заедно със стареите и съдиите на всеки град, докле се не отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог поради това нещо.

15 Тогава се заеха с това Ионатан, син Асаилов, и Яхзеия, син Тиквов, а Мешулам и Шавтай, левит, бяха техни помощници.

16 Тъй сториха излезлите из плен. Отредени бяха за това: свещеник Ездра, отценачалниците от всяко тяхно поколение, и всички бяха именувани по име. Те се събраха на заседание в първия ден на десетия месец, за да изследват тая работа;

17 и свършиха изследването за всички, които бяха взели другоплеменни жени, към първия ден на първия месец.

18 И намериха се от свещеническите синове, които бяха взели другоплеменни жени, - от синовете на Иисуса, сина Иоседеков, и братята му: Маасея, Елиезер, Иарив и Гедалия;8

19 те дадоха ръката си за уверение, че ще напуснат жените си, и че, като виновни, ще принесат жертва един овен за вината си;9

20 от Имеровите синове: Хананий и Завадия;

21 от Харимовите синове: Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и Узия;10

22 от Пашхуровите синове: Елиоенай, Маасея, Исмаил, Натанаил, Иозавад и Еласа;

23 от левитите: Иозавад, Шимей и Келаия, той е и Клита, Патахия, Иуда и Елиезер;

24 от певците: Елияшив; от вратарите: Шалум, Телем и Урий;

25 а от израилтяните, - от Парошовите синове: Рамаия, Изия, Малхия, Миямин, Елеазар, Малхия и Венаия;

26 от синовете Еламови: Матания, Захария, Иехиел, Авдий, Иремот и Елия;

27 от синовете Затови: Елиоенай, Елияшив, Матания, Иремот, Завад и Азиса;

28 от синовете Беваеви: Иоханан, Ханания, Забвай и Атлай;

29 от синовете Ваниеви: Мешулам, Малух, Адая, Иашув, Шеал и Иерамот;

30 от синовете на Пахат-Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маасея, Матания, Веселиил, Бинуй и Манасия;

31 от синовете Харимови: Елиезер, Ишия, Малхия, Шемаия, Симеон,

32 Вениамин, Малух, Шемария;

33 от синовете Хашумови: Матнай, Матата, Завад, Елифелет, Иеремай, Манасия и Шимей;

34 от синовете Ваниеви: Маадай, Амрам и Уел,

35 Бенаия, Бидия, Келухи,

36 Ванея, Меремот, Елиашив,

37 Матания, Матнай, Иаасай,

38 Ваний, Бинуй, Шимей,

39 Шелемия, Натан, Адаия,

40 Махнадбай, Шашай, Шарай,

41 Азариел, Шелемияху, Шемария.

42 Шалум, Амария и Иосиф;

43 от синовете Невови: Иеиел, Мататия, Завад, Зевина, Иадай, Иоел и Бенаия.

44 Всички тия бяха си взели другоплеменни жени, и някои от тия жени бяха им родили деца.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Ездр. 9:2, Неем. 13:23

2 2 Ездр. 8:91

3 Неем. 10:29

4 2 Ездр. 9:1

5 Неем. 13:28

6 1 Царств. 12:17

7 1 Ездр. 9:1-2

8 Мал. 2:7-8

9 Лев. 4:3

10 1 Ездр. 2:39

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава