Първа книга на Ездра - Глава  3

  1 Когато настъпи седмият месец, и синовете Израилеви вече бяха по градовете, народът се събра като един човек в Иерусалим.

  2 Тогава стана Иисус, син Иоседеков, и братята му, свещеници, и Зоровавел, син Салатиилев, и братята му, и съградиха на Бога Израилев жертвеник, за да възнасят върху него всесъжения, както е писано в закона на Моисея, човека Божий.1

  3 Поставиха жертвеника върху основите му, понеже се бояха от другоземните народи; и почнаха да възнасят върху него всесъжения Господу, всесъжения утрени и вечерни.2

  4 И празнуваха празника Шатри, както бе заповядано, с всекидневни всесъжения в определен брой по устава за всеки ден.3

  5 След това извършваха редовно всесъжение и в новомесечия, и във всички празници, посветени Господу, както и доброволни приноси Господу от всекиго, който желаеше.4

  6 А от първия ден на седмия месец наченаха да възнасят всесъжения Господу. Но на Господния храм още не бяха турени основите.

  7 И наченаха да дават пари на каменоделци и дърводелци, и ястие, питие и дървено масло на сидонци и тирци, за да доставят кедрово дърво от Ливан по море в Яфа, с позволение на Кира, цар персийски.

  8 На втората година след идването си при дома Господен в Иерусалим, на втория месец, Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Иоседеков, и другите им братя, свещеници и левити, и всички, дошли от плен в Иерусалим, туриха начало и поставиха левити от двайсет години и нагоре, които да надзирават работите при дома Господен.

  9 И залегнаха Иисус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му, - синове Иудини - като един човек да надзирават работниците при дома Господен, а тъй също и синовете Хенадодови, синовете им и братята им - левити.5

10 Когато зидарите положиха основите на храма Господен, поставиха свещеници, с одеждите им, с тръби, и левити - синове Асафови - с кимвали, за да славят Господа по наредбите на Давида, цар Израилев.6

11 И наченаха да пеят по зареда "хвалете" и "славете Господа", "защото е благ, защото милостта Му към Израиля е довека". И целият народ възклицаваше гръмогласно, славейки Господа, задето се туриха основите на Господния дом.7

12 Обаче мнозина свещеници и левити и отценачалници, старци, които бяха видели прежния храм, сега, като се основаваше новият храм пред очите им, плакаха с глас, но мнозина и възклицаваха гръмогласно от радост.8

13 И народът не можеше да различи радостните възклицания от плачевния вик народен, защото народът възклицаваше високо, и гласът се чуваше надалеко.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Ездр. 5:47, 6:2, Сир. 49:13-14, Лев. 6:9

2 Изх. 27:21

3 Изх. 23:15-16, Лев. 23:34

4 Лев. 7:16, Втор. 12:6

5 1 Ездр. 2:40, Неем. 7:43

6 1 Ездр. 5:2, 2 Парал. 29:26

7 1 Парал. 16:34, 2 Парал. 5:13, 7:3

8 Аг. 2:3-4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава