Първа книга на Ездра - Глава  5

  1 Но пророк Агей и пророк Захария, син на Ада, говореха на иудеите в Иудея и Иерусалим пророчески речи в името на Бога Израилев.1

  2 Тогава станаха Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Иоседеков, и почнаха да градят Божия дом в Иерусалим, и с тях Божиите пророци, които ги подкрепяха.2

  3 В това време дойдоха при тях Татнай, областен началник отвъд реката, и Шетар-Бознай, с другарите си, и им казаха тъй: кой ви позволи да градите тоя дом и да доправяте тия стени?3

  4 Тогава ние им казахме имената на човеците, които градяха това здание.

  5 Но окото на техния Бог беше над старейшините иудейски, и ония не им запретиха, докле работата не отиде до Дария, и докле не дойде решение по тая работа.4

  6 Ето съдържанието на писмото, което прати Татнай, задречен областен началник, и Шетар-Бознай с другарите си - афарсахейци, отвъд реката, до цар Дария.

  7 В съобщението, което пратиха до него, ето що бе написано: до цар Дария - всякакъв мир!

  8 Да знаеш, царю, че ние ходихме в Иерусалимската област при дома на великия Бог; градят го с големи камъни, а в стените турят дървета; тая работа върви бързо и успява в ръцете им.5

  9 Тогава попитахме ония старейшини и им казахме тъй: кой ви позволи да градите тоя дом и да доправяте тия стени?

10 Освен това, попитахме ги и за имената им, за да ти обадим и напишем имената на главните от тях.

11 Те ни отговориха с такива думи: ние сме раби на Бога на небето и земята и градим дом, който беше съграден много години преди това, - и великият цар Израилев го строи и довърши.6

12 А когато бащите ни разгневиха Бога небесни, Той ги предаде в ръката на Навуходоносора, цар вавилонски, халдеец; той разруши тоя дом и пресели народа във Вавилон.7

13 Но в първата година на Кира, цар вавилонски, цар Кир позволи да се построи тоя дом Божий;8

14 още и съдовете на Божия дом, златни и сребърни, които Навуходоносор бе изнесъл из иерусалимския храм, и занесъл беше във вавилонския храм, - цар Кир изнесе от вавилонския храм и ги даде с брой на Шешбацара, когото назначи за областен началник,9

15 и му каза: вземи тия съдове, па иди ги занеси в иерусалимския храм, и нека Божият дом се строи на своето място.

16 Тогава тоя Шешбацар дойде и тури основите на Божия дом в Иерусалим; оттогава и досега се строи и още не е свършен.10

17 И тъй, ако е на царя благоугодно, нека потърсят в дома на царските съкровища, там във Вавилон, наистина ли цар Кир е позволил да се гради тоя дом Божий в Иерусалим, и нека ни допратят царската воля върху това.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Ездр. 6:1, Аг. 1:1, Зах. 1:1

2 1 Парал. 3:19, Мат. 1:12

3 2 Ездр. 6:4

4 Зах. 4:10

5 Втор. 10:17

6 3 Царств. 6:1-2

7 2 Парал. 36:16, 4 Царств. 24:20

8 2 Парал. 36:22, 1 Ездр. 1:1

9 1 Ездр. 1:7

10 1 Ездр. 1:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава