Първа книга на Ездра - Глава  6

  1 Тогава цар Дарий даде заповед, и търсиха във Вавилон и в книгохранилището, дето туряха съкровищата.1

  2 И намериха в Екбатана, в двореца, който е в област Мидия, един свитък, и в него писано тъй: да се помни:

  3 в първата година на цар Кира, цар Кир даде заповед за дома Господен в Иерусалим: нека се гради дом на онова място, дето принасят жертви, и нека му се турят здрави основи; висината му - шейсет лакти, ширината му - шейсет лакти;2

  4 три реда големи камъни, един ред дървета; а разноските нека се дават от царския дом.

  5 Още и съдовете на Божия дом, златни и сребърни, които Навуходоносор е изнесъл из иерусалимския храм и отнесъл във Вавилон, нека се върнат и занесат в иерусалимския храм и да бъдат наместени в Божия дом, всякой на своето място.3

  6 Затова, Татнаие, задречен областен началнико, и Шетар-Бознаие, с другарите си афарсахейци отзад реката, - отстранете се оттам!

  7 Не спирайте работата при Божия дом; нека иудейският областен началник и иудейските старейшини да градят тоя Божий дом на мястото му.

  8 И от мен се дава заповед, с какво трябва да помагате на тия старейшини иудейски в градежа на тоя дом Божий, а именно: от царския имот - от задречния данък - веднага взимайте и давайте на тия човеци, та да се не спира работата;4

  9 и колкото трябва - телци ли, овни или агнета за всесъжение на Бога небесни, също и пшеница, сол, вино и дървено масло, според както кажат свещениците иерусалимски, нека им се дава всякой ден без задръжка,

10 та да принасят жертва, приятна на Бога небесни, и да се молят за живота на царя и синовете му.5

11 Пък аз давам заповед - който човек измени тая наредба, да извадят греда от къщата му, да го издигнат и приковат на нея, а къщата му поради това да се обърне в развалини.

12 И Бог, Чието име обитава там, да повали всеки цар и народ, който би протегнал ръка да измени това за вреда на тоя дом Божий в Иерусалим. Аз, Дарий, дадох тая заповед; да бъде точно изпълнявана.

13 Тогава Татнай, задречен областен началник, Шетар-Бознай и другарите им, вършеха точно тъй, както заповяда цар Дарий.

14 И иудейските старейшини градяха и успяваха според пророчеството на пророк Агея и Захария, син на Ада. Съградиха и свършиха според волята на Бога Израилев и според волята на Кира, Дария и Артаксеркса, царе персийски.6

15 Свършен биде тоя дом на третия ден от месец адар, в шестата година от царуването на цар Дария.

16 И синовете Израилеви, свещеници, левити и други, които се бяха върнали от плен, извършиха с радост освещението на тоя Божий дом.7

17 И принесоха при освещението на тоя Божий дом: сто вола, двеста овена, четиристотин агнета и дванайсет козли в жертва за грях за цял Израил, според броя на колената Израилеви.8

18 И поставиха свещениците според отделенията им и левитите според сметките им за Божия служба в Иерусалим, както бе заповядано в книгата Моисеева.9

19 И върналите се от плен направиха Пасха в четиринайсетия ден на първия месец,10

20 защото свещениците и левитите се бяха очистили, - те всички до един бяха чисти; и заклаха пасхални агнета за всички върнали се от плен, за своите братя свещеници и за себе си.11

21 И ядоха синовете Израилеви, които се бяха върнали от преселението, и всички, които се бяха отделили към тях от нечистотата на земните народи, за да прибягват към Господа, Бога Израилев.

22 И празнуваха с радост празника Безквасници седем дена, защото Господ ги зарадва и обърна към тях сърцето на асирийския цар, за да подкрепи ръцете им при граденето на дома на Господа, Бога Израилев.12


Предишна глава Следваща глава


1 1 Ездр. 6:23

2 2 Парал. 36:22, 1 Ездр. 1:1

3 1 Ездр. 1:7, 5:14

4 1 Ездр. 7:20

5 1 Тим. 2:2

6 2 Ездр. 7:4

7 Числ. 7:10, 3 Царств. 8:10

8 3 Царств. 8:63

9 Числ. 3:8

10 Изх. 12:6, 12:18

11 Неем. 12:30, 2 Парал. 29:24

12 Изх. 12:15, 1 Ездр. 7:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава