Книга на Неемия - Глава  10

  1 Ония, които удариха печат, бяха: Неемия-Тиршата, син Хахалиев, и Седекия,1

  2 Сераия, Азария, Иеремия,

  3 Пашхур, Амария, Малхия,

  4 Хатуш, Шевания, Малух,

  5 Харим, Меремот, Овадия,

  6 Даниил, Гинетон, Варух,

  7 Мешулам, Авия, Миямин,

  8 Маазия, Вилгай, Шемаия; това са свещеници.

  9 Левити: Иисус, син Азаниев, Бинуй, от синовете Хенададови, и Кадмиил;

10 и братята им: Шевания, Ходия, Клита, Фелаия, Ханан,

11 Миха, Рехов, Хашавия,

12 Закхур, Шеревия, Шевания,

13 Ходия, Ваний, Венинуй.

14 Народни главатари: Парош, Пахат-Моав, Елам, Зату, Вания,2

15 Вуний, Азгад, Бевай,

16 Адония, Бигвай, Адин,

17 Атер, Езекия, Азур,

18 Ходия, Хашум, Бецай,

19 Хариф, Анатот, Невай,

20 Магпиаш, Мешулам, Хезир,

21 Мешезавел, Садок, Иадуй,

22 Фелатия, Ханан, Анаия,

23 Осия, Ханания, Хашув,

24 Лохеш, Пилха, Шовек,

25 Рехум, Хашавна, Маасея,

26 Ахия, Ханан, Анан,

27 Малух, Харим, Ваана.

28 И останалият народ, свещеници, левити, вратари, певци, нетинеи и всички, които бяха минали от другоземните народи към закона Божий, жените им, синовете им, дъщерите им, всички, които можеха да разбират,3

29 присъединиха се към братята си, към най-почтените от тях, и се задължиха с клетва и проклятие - да постъпват по Божия закон, даден чрез ръката на Божия раб Моисея, и да пазят и изпълняват всички заповеди на Господа, нашия Бог, и повелите Му и наредбите Му.4

30 И да не дават дъщерите си на другоземни народи, и техните дъщери да не взимат за синовете си;

31 и кога другоземни народи докарват стока и всичко за продан в събота, да не взимат от тях в събота и в свещения ден, и на седмата година да прощават всякакви дългове.5

32 И поставихме си за закон да даваме от себе си по една трета сикла на година за нуждите в дома на нашия Бог:6

33 за хлябовете на предложението, за постоянния хлебен принос и за постоянното всесъжение, за съботите, за новомесечията, за празниците, за свещените вещи и за жертвите за грях за очистяне на Израиля, и за всичко, що се върши в дома на нашия Бог.7

34 И хвърлихме жребие ние, свещеници, левити и народ, за доставяне дърва, кога кое наше поколение в определените времена на всяка година, да ги докарва в дома на нашия Бог, за да горят върху жертвеника на Господа, нашия Бог, както е писано в закона.8

35 Задължихме се още да принасяме всяка година в дома Господен първоберката от земята си и първоберката от плода на всяко дърво;9

36 тъй също - да довеждаме в дома на нашия Бог при свещениците, които служеха в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, както е писано в закона, - първородните от едрия и дребния си добитък.10

37 И първоберката от мляното наше жито, и нашите приноси, и плодове от всяко дърво, и вино, и дървено масло ще доставяме на свещениците в клетовете при дома на нашия Бог, и десятък от земята си - на левитите. Те, левитите, ще събират десятък по всички градове, дето имаме земеделие.11

38 При левитите, кога събират левитския десятък, ще се намира свещеник, син Ааронов, та левитите да откарват десятък от своя десятък в дома на нашия Бог, в стаите, определени за клетове.12

39 Защото в тия стаи както Израилевите синове, тъй и левитите са длъжни да докарват, що се принася в дар: жито, вино и дървено масло. Там са и свещените съдове, и служещите свещеници, и вратарите, и певците. И ние няма да оставим дома на нашия Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Неем. 9:38, 1 Ездр. 2:36

2 1 Ездр. 2:3, Неем. 7:8

3 Иис. Нав. 9:23, 1 Ездр. 2:43

4 Втор. 29:18, 4 Царств. 23:3, 2 Парал. 15:12

5 Изх. 20:10, Лев. 23:3, 25:4

6 Изх. 30:13

7 Изх. 25:30, 29:40, Числ. 29:2

8 Лев. 6:12

9 Изх. 23:19, 34:26, Лев. 19:24

10 Изх. 13:2

11 Лев. 23:17, Числ. 18:12, Втор. 14:22

12 Втор. 14:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава