Втора книга на Ездра - Глава  7

  1 Тогава Сисини, управител на Келе-Сирия и на Финикия, и Сатравузан и другарите им, следвайки заповяданото от цар Дария,1

  2 взеха присърце светото дело, като помагаха на старейшините и на свещеноначалниците иудейски.

  3 И светото дело вървеше успешно, при пророчествата на пророците Агей и Захария.

  4 И свършиха всичко по заповедта на Господа, Бога Израилев, и по волята на Кира, Дария и Артаксеркса, царе персийски.2

  5 Свърши се светият дом на двайсет и третия ден от месец адар, в шестата година на цар Дария.

  6 И синовете Израилеви, свещеници, левити и другите, завърнали се от плен, които бяха поставени при храма, извършиха всичко според писаното в Моисеевата книга.

  7 И принесоха в жертва за подновяване храма Господен сто вола, двеста овена, четиристотин агнета,

  8 дванайсет козела за греховете на цял Израил, според броя на дванайсетте колена Израилеви.

  9 А свещениците и левитите стояха по родове в одежди при службата на Господа, Бога Израилев, съгласно с Моисеевата книга, и вратарите при всяка врата.

10 И върналите се от плен синове Израилеви правиха Пасха в четиринайсетия ден на първия месеца, след като се очистиха свещеници и левити заедно,

11 а също и всички синове от пленството, понеже се очистиха: всички левити се очистиха заедно.

12 И заклаха пасхални агнета за всички синове от пленството, за братята си, свещеници, и за себе си.

13 И ядоха синовете Израилеви, завърнали се от плен, всички, които избягнаха гнусотиите на народите от оная страна и потърсиха Господа.

14 И празнуваха празник Безквасници седем дена, радвайки се пред Господа,

15 че Той обърна към тях сърцето на асирийския цар, за да подкрепи ръцете им за службите на Господа, Бога Израилев.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Ездр. 6:13

2 1 Ездр. 6:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава