Книга на Товита - Глава  11

  1 И рече Рафаил на Товия: ти знаеш, брате, в какво положение остави баща си;

  2 да идем напред, преди жена ти, и да приготвим жилище,

  3 а ти вземи в ръка и рибената жлъчка. И тръгнаха: след тях затърча и кучето.

  4 В това време Ана седеше и се вглеждаше по пътя за сина си,

  5 и, като забележи, че иде, каза на баща му: ето, иде син ти и човекът, който тръгна с него.

  6 Рафаил рече: зная, Товие, че на баща ти ще се отворят очите;

  7 ти само намажи с жлъчката очите му, и той, като усети лютина, ще ги отрие, и ще паднат белите петна, и той ще те види.

  8 Ана се затече, хвърли се сину си на шията и му рече: видях те, чедо, - сега мога и да умра. И двамата заплакаха.

  9 А Товит дойде при вратата и се спъна, но син му се притече до него и подхвана баща си,

10 и натърка с жлъчката очите на баща си и рече: ободри се, татко!

11 Залютя му на очите, и той ги отри,

12 и белите петна паднаха от краищата на очите му. Като видя сина си, той падна на шията му,

13 заплака и рече: благословен Ти, Боже, и благословено Твоето име вовеки, и благословени всичките Твои свети Ангели!

14 Защото Ти ме наказа и помилува. Ето, виждам сина си Товия. - И син му влезе радостно и разказа на баща си за чудните работи, що се бяха случили с него в Мидия.

15 И Товит излезе, та посрещна снаха си при портите на Ниневия, като се радваше и благославяше Бога. Ония, които видяха, че той иде, чудеха се, как е прогледал.

16 И Товит изповяда пред тях, че Бог го е помилувал. Когато се приближи Товит до снаха си Сара, благослови я и каза: добре дошла, дъще! Благословен Бог, Който те доведе при нас, и благословени баща ти и майка ти! Зарадваха се и всичките му братя в Ниневия.

17 И дойде Ахиахар и братанецът му Насвас

18 и весело празнуваха сватбата на Товия седем дена.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава