Книга на Товита - Глава  2

  1 Когато се върнах у дома си, и ми бяха върнали жена ми Ана и син ми Товия, в празник Петдесетница, в светата седмица на седмиците, биде приготвен у дома добър обяд, и седнах да ям.

  2 Като видях много ястия, казах на сина си: иди и доведи, когото намериш беден от нашите братя, който помни Господа, пък аз ще те почакам.

  3 Той се върна и рече: татко, един от нашия род удушен е хвърлен на стъгдата.

  4 Тогава аз, преди да почна да ям, бързо излязох и го прибрах в едно жилище, до заник слънце.

  5 Като се върнах, умих се и ядох хляба си натъжен.

  6 И спомних си пророчеството на Амоса, как бе той казал: празниците ви ще се обърнат в скръб, и всичките ви веселби - в плач.1

  7 И плаках. А щом зайде слънце, отидох, изкопах гроб и го погребах.2

  8 Съседите ми се присмиваха и думаха: той още се не бои, че ще бъде убит за тая работа; вече бяга, и ето пак погребва мъртви.3

  9 В тая съща нощ, като се върнах от погребението и бидейки нечист, легнах да спя зад стената на двора, и лицето ми не беше покрито.4

10 И не забележих, че на стената имало врабци. Когато очите ми бяха отворени, врабците пуснаха нещо топло на очите ми, и се появиха в очите ми бели петна. И ходих при лекарите, ала те не ми помогнаха. Ахиахар ми доставяше прехрана, докле отидох в Елимаида.

11 А жена ми Ана в женските отделения предеше вълна

12 и пращаше на богати люде, които й плащаха, а веднъж в прибавка й дадоха козле.

13 Когато го донесоха при мене, то заврещя; и аз попитах жена си: отде е това козле? да не е откраднато? върни го, чието е! защото не е позволено да се яде крадено.5

14 Тя отговори: това ми подариха вън от платата. Но аз й не вярвах и настоявах да го върне, чието е, и разсърдих й се. А тя отговори и ми рече: а де са твоите милостини и праведни дела? Ето как те всички се проявиха към тебе!6


Предишна глава Следваща глава


1 Ам. 8:10, 1 Мак. 1:39

2 Тов. 12:12

3 Тов. 1:18

4 Числ. 19:16

5 Втор. 22:1

6 Иов 2:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава