Книга на Товита - Глава  9

  1 Товия повика Рафаила и му рече:

  2 брате Азарие, вземи със себе един слуга и две камили и иди в Рага Мидийска при Гаваила; донеси ми среброто, а него доведи при мене на сватбата;

  3 защото Рагуил ме свърза с клетва, да си не отивам;

  4 между това баща ми брои дните и, ако се забавя дълго, много ще тъгува.

  5 Рафаил отиде и слезе у Гаваила, па му даде разписката; а тоя донесе торбички запечатани и му ги предаде.

  6 Сутринта станаха рано заедно и отидоха на сватбата. И Товия благослови жена си.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава