Втора книга Моисеева - Изход - Глава  12

  1 Господ каза на Моисея и Аарона в Египетската земя, думайки:

  2 тоя месец да ви бъде начало на месеците, пръв да ви бъде между месеците на годината.1

  3 Кажете пред цялото общество (на синовете) на Израиля: в десетия ден на тоя месец нека всеки си вземе по едно агне според челядите, по агне на челяд;2

  4 ако пък челядта е толкоз малка, че не ще може да изяде агнето, нека той и най близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето.

  5 Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите;

  6 и да се пази то у вас до четиринайсетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на израилското общество, привечер.3

  7 И да вземат от кръвта му, и помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат.

  8 И през тая същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви.4

  9 Не яжте от него недопечено, или сварено във вода, но яжте го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето.5

10 Не оставяйте от него до сутринта (и кост негова не трошете); а останалото от него изгорете на огън до сутринта.6

11 А яжте го тъй: препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо: това е Пасха Господня.7

12 Аз пък същата тая нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ.8

13 А оная кръв ще ви бъде белег на къщите, дето се намирате, и, като видя кръвта, ще ви отмина, и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя.

14 И тоя ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за Господа през (всички) ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.9

15 Седем дни яжте безквасен хляб; още от първия ден махнете кваса от къщите си, защото, който яде квасно от първия до седмия ден, тая душа ще бъде изтребена изсред Израиля.10

16 В първия ден да имате свещено събрание, и в седмия ден свещено събрание: никаква работа да се не върши в тия дни, освен онова, което трябва всекиму за ядене; само това можете да вършите.

17 Да тачите празник Безквасници, защото в тоя ден Аз изведох вашите опълчения от Египетската земя, и да тачите тоя ден в родовете си като вечно узаконение.

18 От четиринайсетия ден на първия месец вечерта яжте безквасен хляб до вечерта на двайсет и първия ден от същия месец.11

19 Седем дни не бива да има квас в къщите ви, защото, който яде квасно, оная душа ще бъде изтребена из обществото (на синовете) на Израиля, бил той пришълец, или туземец.

20 Нищо квасно да не ядете: във всичките си живелища яжте безквасен хляб.12

21 Тогава свика Моисей всички стареи (на синовете) Израилеви и им рече: изберете и си вземете агнета, според челядите си, и заколете пасхата.

22 И вземете китка от исоп, потопете я в кръвта, що е в съда, и помажете горния праг и двата спонеца на вратата с кръвта, що е в съда; и никой от вас да не излиза от къщните си врата до сутринта.

23 И ще мине Господ да поразява Египет, и, като види кръвта на горния праг и на двата спонеца, Господ ще отмине вратата, и не ще остави погубителя да влезе в къщите ви да поразява.13

24 Пазете това като закон за себе си и за синовете си довеки.

25 Кога влезете в земята, която Господ ще ви даде, както бе казал, пазете тая служба.

26 И кога ви попитат децата ви: какво означава тая служба?14

27 кажете (им): това е пасхална жертва Господу, Който отмина къщите на синовете Израилеви в Египет, когато поразяваше египтяни, а нашите къщи избави. - Тогава народът се наведе и се поклони.15

28 И отидоха синовете Израилеви и сториха: както Господ заповяда на Моисея и Аарона, тъй и направиха.

29 Около среднощ Господ порази всички първородни в Египетската земя, от първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всичко първородно у добитъка.16

30 И стана фараонът през нощта, той и всичките му служители и цял Египет; и дигна се голям писък по (цялата земя на) Египет, защото не остана къща, дето да нямаше мъртвец.

31 Тогава повика (фараонът) Моисея и Аарона през нощта и (им) каза: станете, излезте изсред народа ми, както вие, тъй и синовете Израилеви, и идете, та извършете служба на Господа (вашия Бог), както говорихте;

32 вземете и дребния и едрия си добитък, както говорихте; идете и ме благословете.

33 И египтяни нудеха народа, за да го изкарат по-скоро от земята си; защото казваха: всички ще измрем.

34 И народът задигна тестото си, преди да възиде; а като увиха нощвите в дрехите си, взеха ги на рамената си.

35 И синовете Израилеви сториха според Моисеевата дума и поискаха от египтяни сребърни и златни вещи и дрехи.17

36 А Господ показа милост към народа (Си) пред очите на египтяни: и те му даваха, тъй че той оплени египтяни.18

37 И потеглиха синовете Израилеви от Раамсес за Сокхот до шестстотин хиляди пешаци мъже, освен децата;19

38 с тях излязоха и много разноплеменни люде, и дребен и едър добитък, твърде голямо стадо.

39 И от тестото, което изнесоха от Египет, изпекоха безквасни питки, защото то не бе още възишло, понеже бяха изпъдени от Египет и не можеха да се бавят и дори храна не си приготвиха за път.

40 А времето, през което синовете Израилеви (и бащите им) проживяха в Египет (и в Ханаанската земя), беше четиристотин и трийсет години.20

41 След като се изминаха четиристотин и трийсетте години, в същия оня ден през нощта излезе цялото опълчение Господне от Египетската земя.

42 Това е нощ на бдение Господу за извеждането им от Египетската земя; тая същата нощ е бдение Господу за всички синове Израилеви в родовете им.

43 И рече Господ на Моисея и Аарона: ето наредбата за пасхата: никой чужденец не бива да яде от нея;21

44 а всеки роб, купен със сребро, след като го обрежеш, може да яде от нея;

45 преселник и наемник не бива да яде от нея.22

46 В една къща трябва да я ядете (не оставяйте от нея до сутринта), не изнасяйте месо вън от къщата и костите й не трошете.23

47 Цялото общество (на синовете) на Израиля трябва да я извършва.

48 Ако пък се посели при тебе някой пришълец и поиска да извърши Пасха Господу, обрежи у него всичко, що е от мъжки пол, и тогава нека пристъпи да я извърши, и ще бъде като туземец; обаче никой необрязан не бива да я яде:24

49 един закон да бъде и за туземеца и за пришълеца, който се е поселил между вас.25

50 И сториха всички синове Израилеви: както заповяда Господ на Моисея и Аарона, тъй и направиха.

51 В същия оня ден Господ изведе синовете Израилеви от Египетската земя, според както бяха разделени на опълчения.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 9:1, Изх. 13:4, Иис. Нав. 4:19

2 Иоан 1:29, 1 Кор. 5:7

3 Изх. 16:12, Лев. 23:5, Втор. 16:6

4 Числ. 9:11

5 Втор. 16:7

6 Изх. 23:18, 34:25

7 Лук. 12:35, Еф. 6:14, 1 Петр. 1:13

8 Пс. 135:10, Евр. 11:28, Числ. 33:4

9 Рим. 10:4

10 Изх. 23:15, 34:18

11 Иез. 45:21, Лев. 23:5, Числ. 28:16

12 Втор. 16:4, 1 Кор. 5:8

13 Евр. 11:28

14 Изх. 10:2, 13:8, Втор. 6:20

15 1 Кор. 11:26

16 Пс. 77:51, 104:36, 134:8, 135:10, Прем. 18:5

17 Изх. 3:22

18 Изх. 3:21, Пс. 104:27

19 Числ. 33:3, Иис. Нав. 24:6, Пс. 135:11-12

20 Бит. 15:13

21 Изх. 7:8, 2 Кор. 6:16, Еф. 2:12

22 Гал. 4:7

23 Числ. 9:12, Иоан 19:36

24 1 Кор. 11:28

25 Лев. 24:22, Гал. 3:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава