Втора книга Моисеева - Изход - Глава  13

  1 И рече Господ на Моисея, като каза:

  2 посвети Ми всяко първородно, което разтваря всяка утроба у синовете Израилеви, от човек до добитък, (защото) Мои са те.1

  3 И рече Моисей на народа: помнете тоя ден, в който излязохте от Египет, от дома на робството, защото със силна ръка ви изведе Господ оттам, и не яжте квасно:2

  4 днес излизате в месец авив.3

  5 И когато те въведе Господ (Бог твой) в земята на хананейци и хетейци, аморейци, евейци и иевусейци, (гергесейци и ферезейци,) за която Той се кле на твоите отци, че ще ти я даде - земя, дето тече мед и мляко, - извършвай тая служба в тоя месец.4

  6 Седем дена яж безквасен хляб, и в седмия ден да бъде празник Господу.

  7 Безквасен хляб да ядеш седем дена, и да се не намира у тебе квасен хляб, и ни в едно твое място да се не намира у тебе квасно.5

  8 В оня ден извести на сина си и кажи: туй е заради онова, което Господ (Бог) ми направи, когато излязох от Египет.6

  9 И това да ти бъде знак на ръката ти и спомен пред очите ти, та законът Господен да бъде в устата ти; защото със силна ръка те изведе Господ (Бог) от Египет.7

10 Изпълнявай тая наредба в определеното време всяка година.8

11 И кога те въведе Господ (Бог твой) в земята Ханаанска, както Той се кле на тебе и на отците ти, и ти я даде, -9

12 отделяй Господу всяко (мъжко), което отваря утроба, и всяко първородно мъжко от добитъка, който имаш, (посвещавай) Господу.10

13 А всяко от ослите, което отваря (утроба), заменяй с агне; ако пък не го замениш, откупи го; и всяко първородно човеческо от синовете ти откупувай.11

14 И кога отпосле те попита син ти и рече: що е това? ти му кажи: със силна ръка ни изведе Господ от Египет, от дома на робството;12

15 защото, когато фараонът се противеше да ни пусне, Господ умъртви всички първородни в Египетската земя, от първородно човеческо до първородно от добитъка, - затова аз принасям в жертва Господу всичко мъжко, отварящо утроба, а всеки първороден от моите синове откупувам;13

16 и това да бъде като знак на ръката ти и вместо превръзка над очите ти; защото със силна ръка ни изведе Господ от Египет.14

17 А когато фараонът пусна народа, Бог го не поведе по пътя на Филистимската земя, понеже е близък; защото Бог рече: да не би народът да се разкае, като види война, и да се върне в Египет.15

18 И Бог поведе народа по околен път през пустинята към Червено море. И синовете Израилеви въоръжени излязоха от Египетската земя.16

19 И взе Моисей със себе си костите на Иосифа, защото (Иосиф) с клетва бе заклел синовете Израилеви, казвайки: Бог ще ви споходи, и вие изнесете със себе си костите ми оттука.17

20 И потеглиха (синовете Израилеви) от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, в края на пустинята.18

21 А Господ вървеше пред тях дене в облачен стълб, като им показваше пътя, а ноще в огнен стълб, като им светеше, та да вървят и дене и ноще.19

22 И облачният стълб се не отлъчваше дене, нито огненият стълб ноще от лицето на (целия) народ.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 22:29, 34:19, Лев. 27:26, Числ. 3:13, 8:17, Лук. 2:23

2 Изх. 23:15

3 В месеца на класовете.

4 Бит. 15:7, 15:18-21, 17:8

5 1 Кор. 5:8

6 Изх. 12:26

7 Втор. 6:8, 11:18

8 Изх. 12:14

9 Бит. 15:18

10 Изх. 13:2

11 Изх. 34:20, Числ. 3:46

12 Изх. 12:26

13 Изх. 4:23, 12:29

14 Втор. 6:8

15 1 Кор. 10:13

16 Пс. 77:52-53

17 Бит. 50:25, Иис. Нав. 24:32

18 Числ. 33:6

19 Изх. 14:19, Числ. 14:14, Втор. 1:33, 4:37, Пс. 77:14, 104:39, Неем. 9:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава