Втора книга Моисеева - Изход - Глава  17

  1 И цялото общество Израилеви синове потегли на път от пустиня Син, по заповед Господня, и се разположи на стан в Рефидим; и нямаше вода да пие народът.1

  2 И народът укоряваше Моисея и думаше: дайте ни вода да пием. Каза им Моисей: защо ме укорявате? Защо изкушавате Господа?2

  3 И жадуваше за вода народът там, роптаеше против Моисея и думаше: защо ни изведе от Египет, за да умориш от жажда нас и децата ни и стадата ни?3

  4 Моисей извика към Бога и каза: какво да правя с тоя народ? Още малко, и ще ме убият с камъни.4

  5 И рече Господ на Моисея: излез пред народа, и вземи със себе си някои от стареите Израилеви; вземи в ръка и тоягата си, с която удари по водата, и иди:5

  6 ето, Аз ще застана пред тебе там на скалата в Хорив, а ти ще удариш в скалата, и от нея ще протече вода, и народът ще пие. Тъй и направи Моисей пред очите на стареите израилски.6

  7 И нарече това място с име: Маса и Мерива7, поради караницата на Израилевите синове, и защото те изкушаваха Господа, думайки: дали е между нас Господ, или не?

  8 И дойдоха амаликитци и се биха с израилтяните в Рефидим.8

  9 Моисей каза на Иисуса: избери ни мъже (силни) и иди, та се срази с амаликитци; утре аз ще застана навръх могилата, и Божията тояга ще бъде в ръката ми.9

10 И стори Иисус, както му каза Моисей, и (отиде да) се срази с амаликитци; а Моисей, Аарон и Ор се качиха навръх могилата.10

11 И колчем дигнеше Моисей ръцете си, надвиваше Израил, а колчем спуснеше ръцете си, надвиваше Амалик.11

12 А на Моисея натегнаха ръцете, и тогава взеха камък, та му подложиха, и той седна на него, а Аарон и Ор подпираха ръцете му, един от едната, а друг от другата страна. Тъй стояха ръцете му издигнати до залез-слънце.

13 И порази Иисус Амалика и народа му с острието на меча.12

14 И рече Господ на Моисея: запиши това за спомен в книгата и внуши на Иисуса, че Аз съвсем ще излича спомена за амаликитци от поднебесието.13

15 Тогава Моисей съзида жертвеник (Господу) и го нарече с име Иехова Ниси,14

16 понеже, каза той, ръка има върху престола Господен: Господ ще воюва против Амалика от рода в род.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 33:14

2 Числ. 20:2-3, Втор. 9:7

3 Изх. 14:11

4 Числ. 14:11

5 Изх. 7:20

6 Числ. 20:11, Пс. 77:16, 104:41, Прем. 11:4, 1 Кор. 10:4

7 Изкушение и караница.

8 Втор. 25:17, Прем. 11:3

9 Иис. Нав. 1:1

10 Изх. 24:14, 31:2

11 Иис. Нав. 8:18

12 Съд. 4:23, Прем. 11:3

13 Изх. 34:27, Числ. 24:20, Втор. 25:17, 25:19

14 Господ е мое знаме.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава