Втора книга Моисеева - Изход - Глава  19

  1 В третия месец след като Израилевите синове бяха излезли от Египетската земя, в самия ден на новолунието, стигнаха в Синайската пустиня.

  2 И тръгнаха от Рефидим, та дойдоха в Синайската пустиня, и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан.1

  3 А Моисей възлезе при Бога (на планината), и Господ извика към него от планината, думайки: тъй кажи на Иакововия дом и възвести на Израилевите синове:2

  4 вие видяхте, що направих Аз на египтяни и как ви носих (като) на орлови криле, и ви доведох при Себе Си;3

  5 и тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е Моя,4

  6 и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет; това са думите, които ще кажеш на Израилевите синове.5

  7 И дойде Моисей и повика стареите народни и им предложи всички тия думи, които му заповяда Господ.

  8 И целият народ отговори изедно, като каза: всичко, що е казал Господ, ще изпълним (и ще бъдем послушни). И Моисей предаде Господу думите на народа.6

  9 Господ рече на Моисея: ето, Аз ще дойда при тебе в гъст облак, за да чуе народът, как ще говоря с тебе, та да ти вярва завинаги. А Моисей яви Господу думите на народа.7

10 И рече Господ на Моисея: иди при народа, (извести) и освети го днес и утре; нека изперат дрехите си,8

11 и да се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ;

12 и тегли за народа черта от всички страни и кажи: пазете се да се не качите на планината, нито да се допирате до подножието й: всеки, който се допре до планината, ще бъде предаден на смърт;

13 ръка да се не допре до него, а с камъни да го убият, или със стрела да го застрелят; добитък ли бъде, или човек, жив да не остане; кога провлечено засвири тръбата (кога облакът се вдигне от планината), могат да се качат на планината.

14 Тогава слезе Моисей от планината и дойде при народа, освети народа, и те опраха дрехите си.9

15 И каза на народа: бъдете готови за третия ден; не се приближавайте до жена.10

16 На третия ден, утринта, имаше гръмове и светкавици, и гъст облак над планината (Синайска) и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, затрепери.11

17 И изведе Моисей народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината.12

18 А планина Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън; и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше;13

19 и тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен. Моисей говореше, и Бог му отговаряше с глас.14

20 И слезе Господ на Синай планина, навръх планината, и повика Господ Моисея навръх планината, и Моисей се качи.15

21 И рече Господ на Моисея: слез и поръчай на народа, да се не втурват към Господа да Го видят, за да не паднат мнозина от тях;16

22 а свещениците, които се приближават към Господа (Бога), трябва да осветят себе си, за да ги не порази Господ.17

23 Тогава Моисей отговори на Господа: не може народът да се качи на Синай планина, понеже Ти ни изрично забрани, като каза: тегли черта около планината и я освети.

24 И Господ му каза: иди, слез, после възлез заедно с Аарона; свещениците пък и народът да се не втурват да се качват при Господа, за да ги не порази (Господ).

25 И слезе Моисей при народа и му разказа.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 23:15

2 Деян. 7:38

3 Втор. 29:2

4 Втор. 5:2, Пс. 23:1

5 1 Петр. 2:9

6 Втор. 5:27, 26:17

7 Изх. 20:18, 24:16, Числ. 9:15

8 Лев. 11:45, Иис. Нав. 3:5, 1 Царств. 16:5, Евр. 12:20

9 Иис. Нав. 3:5

10 1 Царств. 21:4, 1 Кор. 7:5

11 Втор. 5:4

12 Втор. 4:10

13 Втор. 4:11, Съд. 5:4-5, Евр. 12:18

14 Деян. 7:38

15 3 Царств. 19:8

16 Изх. 33:20, Съд. 6:22, 1 Кор. 10:8

17 Лев. 10:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава