Втора книга Моисеева - Изход - Глава  23

  1 Не обръщай внимание на празен слух, не давай ръка на нечестивец, та да не станеш свидетел на неправда.1

  2 Не отивай след множеството да правиш зло, и не изказвай присъда, отстъпвайки от правдата поради множеството;

  3 и към сиромаха не бъди пристрастен в съдбата му.2

  4 Ако намериш заблуден вол, или осел на неприятеля си, закарай му го;3

  5 ако видиш на неприятеля си осела, паднал под товара си, не го отминавай, а го разтовари заедно с него.4

  6 Не присъждай криво съдбата на твоя сиромах.5

  7 Отбягвай от неправда и не убивай невинния и правия, защото Аз няма да оправдая беззаконника.6

  8 Подаръци не вземай, защото подаръците правят слепи гледащите, и извръщат делото на правите.7

  9 Пришълец не обиждай (и го не притеснявай): вие знаете какво е у пришълеца на сърце, защото и сами бяхте пришълци в Египетската земя.8

10 Шест години сей земята си и събирай плодовете й,9

11 а на седмата я оставяй да си почине, за да се хранят сиромасите от твоя народ, а с останалото след тях да се хранят полските зверове; тъй прави и с лозето си и с маслините си.

12 Шест дни върши работите си, - а в седмия почивай, за да си отдъхне волът ти, и оселът ти, и да си почине синът на робинята ти и пришълецът.10

13 Пазете всичко, що съм ви казал, и името на други богове не споменувайте; да се не чува то от устата ти.11

14 Три пъти на година празнувай за Мене:

15 пази празник Безквасници; седем дена яж безквасен хляб, както ти заповядах, в определеното време на месец авив, защото в него месец ти излезе от Египет; и нека се не явява никой с празни ръце пред лицето Ми;12

16 пази и празника на жънене първите плодове на твоя труд, които си посеял на нивата, и празника на събиране плодовете в края на годината, когато събереш от нивата своя труд.13

17 Три пъти на година трябва да се явяват всички твои от мъжки пол пред лицето на Господа, Бога (твой).14

18 (Кога изгоня езичниците от лицето ти и разширя твоите предели), не изливай кръвта от жертвата Ми върху квасен хляб, и тлъстината от празничната Ми жертва да се не оставя до сутринта.

19 Първите плодове от земята си принасяй в дома на Господа, твоя Бог. Не вари яре в майчиното му мляко.15

20 Ето, Аз пращам пред тебе Ангела (Си) да те пази по пътя и да те въведе в онова място, което съм (ти) приготвил;16

21 пази се пред лицето му и слушай гласа му; не му се опирай, защото той няма да ви прости греха, понеже името Ми е в него.17

22 (Ако слушаш гласа Ми, и изпълняваш всичко, що ти кажа, и запазиш завета Ми, вие ще Ми бъдете народ избран измежду всички племена, защото цялата земя е Моя; вие ще Ми бъдете царствено свещенство и свет народ. Тия думи кажи на Израилевите синове.) Ако слушаш гласа Ми и изпълняваш всичко, що (ти) кажа, ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници.18

23 Кога тръгне пред тебе Моят Ангел и те отведе при аморейци, хетейци, ферезейци, хананейци, (гергесейци,) евейци и иевусейци, и Аз ги изтребя (от лицето ви),19

24 недей се покланя на боговете им, недей им служи, и не подражавай на делата им, а ги строши и стълбовете им разруши;20

25 служете на Господа, вашия Бог, и Той ще благослови хляба ти (и виното ти) и водата ти; и ще отстрани от вас болестите.21

26 Пометници и бездеткини няма да има в земята ти; броя на дните ти ще направя пълен.22

27 Ще пратя Моя ужас пред тебе, и ще докарам в смущение всеки народ, при който отидеш, и ще обръщам към тебе гърба на всички твои врагове;23

28 ще пратя пред тебе стършели, и те ще погнат отпреде ти (аморейци) евейци, (иевусейци) хананейци и хетейци;24

29 няма да ги изгоня отпреде ти в една година, за да не запустее земята, и да се не размножат против тебе полските зверове;

30 малко по малко ще ги пропъждам от тебе, докле се размножиш и завладееш тая земя.

31 Ще прокарам границите ти от Червено море до Филистимско море и от пустинята до (голямата) река (Ефрат), защото ще предам в ръцете ви жителите на тая земя, и ще ги пропъдиш отпреде си;25

32 (не смесвай се и) не влизай в съюз ни с тях, ни с боговете им;26

33 те не трябва да живеят в земята ти, за да те не вкарат в грях против Мене; защото, ако служиш на боговете им, това ще бъде примка за тебе.27


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 19:11

2 Лев. 19:15

3 Втор. 22:1

4 Лук. 14:5

5 Втор. 16:19, Ис. 10:1-2

6 Дан. 13:62

7 Втор. 16:19, Сир. 20:29

8 Втор. 10:19, Бит. 46:5, Изх. 22:21

9 Лев. 25:3

10 Изх. 20:9, Лев. 23:3

11 Втор. 27:1, Изх. 20:3, Иис. Нав. 23:7

12 Изх. 13:3, Сир. 35:4

13 Лев. 23:34

14 Изх. 34:23, Втор. 16:16

15 Изх. 34:26, Втор. 14:21

16 Изх. 13:21, 14:19

17 Ис. 63:10, Иер. 23:6, Иоан 10:30

18 Втор. 18:15, Бит. 12:3

19 Изх. 33:2, Втор. 7:1, Иис. Нав. 24:11

20 Изх. 20:5, Бит. 35:2

21 Мат. 6:33, Изх. 15:26

22 Втор. 7:14

23 Бит. 35:5

24 Втор. 7:20, Иис. Нав. 24:12

25 Бит. 15:18, 28:14, Числ. 34:2

26 Изх. 34:15, Втор. 7:2

27 Изх. 34:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава