Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  24

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  24

  1 И каза Бог на Моисея: възлез при Господа ти и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви стареи, и поклонете се (Господу) отдалеч;1

  2 нека само Моисей се приближи до Господа, а те да се не приближават, и народът да не възлиза с него.

  3 Моисей дойде и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони. И целият народ отговори в един глас, и рече: всичко, каквото е казал Господ, ще сторим (и ще сме послушни).2

  4 Тогава Моисей написа всички думи Господни и, като стана сутринта рано, издигна под планината жертвеник и дванайсет камъка, според броя на дванайсетте Израилеви колена;3

  5 и прати момци от Израилевите синове, и те принесоха всесъжение и заклаха телци за мирна жертва Господу (Богу).4

  6 Моисей взе половината кръв и я наля в чаши, а с другата половина поръси жертвеника;

  7 и взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.5

  8 И взе Моисей кръвта и поръси народа, като думаше: ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тия думи.6

  9 После възлезе Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви стареи,

10 и видяха (местостоенето на) Бога Израилев; и под нозете Му имаше нещо като изделие от чист сапфир и ясно като самото небе.7

11 И Бог не простря ръката Си върху избраните от Израилевите синове: те видяха (мястото на) Бога, и ядоха и пиха.8

12 И каза Господ на Моисея: възлез при Мене на планината и стой там; ще ти дам каменни плочи, и закон, и заповеди, които написах за тяхна поука.

13 И стана Моисей с Иисуса, своя служител, и възлезе Моисей на Божията планина,

14 а на стареите каза: останете тука, докле се върнем при вас; ето Аарон и Ор са с вас; който има съдба, нека дохожда при тях.9

15 Моисей възлезе на планината, и облак покри планината,

16 и слава Господня осени планина Синай; и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден (Господ) повика Моисея изсред облака.10

17 А славата Господня навръх планината изглеждаше пред очите на Израилевите синове като огън, който изпояжда.11

18 Моисей влезе всред облака и възлезе на планината; и стоя Моисей на планината четирийсет дена и четирийсет нощи.12

Предишна глава Следваща глава

1 Изх. 18:25

2 Иоан 7:19

3 Бит. 31:45

4 Числ. 3:41

5 Тов. 5:1

6 Евр. 9:19-20

7 Изх. 33:20, Иез. 1:20, 10:1

8 Изх. 19:12, 33:22

9 Изх. 31:2, 35:30

10 Изх. 19:9, 3 Царств. 8:10-11, 2 Парал. 7:1

11 Втор. 4:24, 9:3, Евр. 12:29

12 Изх. 34:28, Втор. 9:9, 9:18

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава