Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  27

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  27

  1 И направи жертвеник от дърво ситим - дълъг пет лакти, широк пет лакти, та да е четвероъгълен, и висок три лакти.1

  2 И направи рогове на четирите му ъгли, тъй че роговете да излизат от него; и го обкови с мед.2

  3 Направи за него котлета за изсипване в тях пепелта, и лопатки, и блюда, и вилици, и въгленици; всички съдове направи от мед.

  4 Направи за него медна решетка като мрежа, а на мрежата, на четирите й ъгли, направи четири медни гривни;

  5 и тури я в жертвеника отдолу, та да дойде мрежата до половината на жертвеника.

  6 И направи върлини за жертвеника, върлини от дърво ситим, и ги обкови с мед;

  7 и проври върлините в гривните, тъй че върлините да бъдат от двете страни на жертвеника, кога се носи.

  8 Направи го празен отвътре, от дъски; както бе ти показано на планината, тъй да (го) направят.

  9 Направи двор на скинията: от южната страна към пладне завесите за двора да бъдат от препреден висон, дълги сто лакти за едната страна;3

10 стълбове за тях да има двайсет, и медни подножки за тях - двайсет; кукичките на стълбовете и скобите им да бъдат сребърни.

11 Тъй и откъм северната страна надлъж да има завеси, дълги сто лакти; стълбовете за тях да бъдат двайсет, и медни подножки за тях - двайсет; кукичките на стълбовете и скобите им (и подножките им) да бъдат сребърни.

12 А по широчината на двора от западна страна да има завеси дълги петдесет лакти; стълбовете за тях да бъдат десет, и подножките им десет.

13 По широчината на двора от предната страна към изток да има завеси, дълги петдесет лакти; (стълбовете за тях да бъдат десет, и подножките им десет).

14 От едната страна да има завеси, петнайсет лакти (високи), стълбовете за тях да бъдат три, и подножките им - три;

15 и от другата страна да има завеси, петнайсет лакти (високи), стълбовете за тях да бъдат три, и подножките им - три.

16 А за вратата на двора завесата да е дванайсет лакти (висока), от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон везана работа; стълбовете за нея да бъдат четири, и подножките им - четири.4

17 Всички стълбове около двора трябва да са съединени със сребърни скоби; кукичките им да са сребърни, а подножките им - медни.

18 Дължината на двора да бъде сто лакти, широчината навсякъде - петдесет, а височината - пет лакти; завесите да бъдат от препреден висон, а подножките на стълбовете - медни.

19 Всички принадлежности на скинията за всяка употреба в нея, и всички нейни колове, и всички дворни колове да са от мед.

20 И заповядай на Израилевите синове да ти донасят чист елей, изстискан от маслини, за светене, за да гори светилникът всякога;5

21 в скинията на събранието извън завесата, която е пред ковчега на откровението, ще го пали Аарон и синовете му, от вечер до сутрин, пред лицето Господне. Това да бъде вечна наредба за поколенията на Израилевите синове.6

Предишна глава Следваща глава

1 Изх. 35:16

2 3 Царств. 1:50

3 Изх. 38:9

4 Изх. 35:17

5 Числ. 8:2

6 Лев. 6:18, 24:3, 1 Царств. 3:3

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава