Втора книга Моисеева - Изход - Глава  28

  1 И вземи при себе си изсред Израилевите синове твоя брат Аарон и синовете му, за да Ми бъдат свещеници, а именно: Аарон, заедно с Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара, Ааронови синове.1

  2 И направи свещени одежди на брата си Аарона, за слава и красота.2

  3 И кажи на всички мъдри по сърце, които съм изпълнил с дух на премъдрост (и разум), да направят на Аарона (свещени) одежди за посвещението му, та да Ми бъде свещеник.3

  4 Ето одеждите, които те трябва да направят: нагръдник, ефод4, горна риза, реснат хитон5, кидар6 и пояс. Нека направят свещени одежди на брата ти Аарона, и на синовете му, за да Ми свещенствуват.

  5 Да вземат злато, синя, пурпурена и червена вълна и висон,

  6 и да направят ефод от злато, от синя, пурпурена и червена вълна, и от препреден висон изкусна работа;

  7 той трябва да има на двата си края два нарамника за свързване, за да се свързва.

  8 И поясът на ефода, който е отгоре му, трябва да бъде еднаква с него работа, от (чисто) злато, от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон.

  9 И вземи два ониксови камъка и издълбай на тях имената на Израилевите синове:

10 шест от техните имена върху единия камък и шестте останали имена върху другия камък, по реда на рождението им;

11 с помощта на резбар, който изрязва печати, издълбай на двата камъка имената на Израилевите синове; и вложи ги в златни гнезденца;

12 и тури тия два камъка върху нарамниците на ефода: това са камъни за спомен на Израилевите синове; и нека Аарон носи имената им пред Господа на двете си рамена за спомен.

13 И направи гнезденцата от (чисто) злато;

14 и (направи) две верижки от чисто злато, направи ги вити плетена работа; и прикрепи витите верижки за гнезденцата (на нарамниците им отпред).

15 Направи съдийски нагръдник изкусна работа; направи го също такава работа, както ефодът: от злато, от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон го направи;

16 той трябва да бъде четириъгълен, двоен, педя дълъг и педя широк;

17 нареди по него четири реда изработени камъни; наред: рубин, топаз, изумруд - това е първи ред;7

18 втори ред: карбункул, сапфир и елмаз;

19 трети ред: опал, ахат и аметист;

20 четвърти ред: хрисолит, оникс и яспис; те трябва да се вложат в златни гнезденца.

21 Тия камъни трябва да бъдат дванайсет, според броя (на дванайсетте имена на Израилевите синове, на двете му рамена), според имената им (и според рождението им); на всеки трябва да бъде издълбано, като на печат, по едно име от броя на дванайсетте колена.

22 На нагръдника направи вити верижки плетена работа, от чисто злато;

23 и за нагръдника направи две халчици от злато и прикрепи двете (златни) халчици за двата края на нагръдника;

24 закачи двете плетени златни верижки за двете халчици по (двата) края на нагръдника,

25 а двата края на двете верижки прикрепи към двете гнезденца и прикрепи към нарамниците на ефода откъм лицето му;8

26 направи още две златни халчици и ги прикрепи към двата други края на нагръдника откъм оная страна, която е отвътре ефода;

27 направи и двете златни халчици и ги прикрепи към двата нарамника на ефода отдолу, откъм лицето му, дето се съединяват, над пояса на ефода;

28 и да вържат нагръдника с халчиците му за халчиците на ефода с връв от синя вълна, за да стои над пояса на ефода, и да се не отместя нагръдникът от ефода.

29 И Аарон да носи имената на Израилевите синове върху съдийския нагръдник на сърцето си, кога влиза в светилището, за постоянен спомен пред Господа. (И тури върху съдийския нагръдник витите верижки, тури на двата края на нагръдника, и тури двете гнезденца върху двете рамена на нарамника откъм лицето.)

30 На съдийския нагръдник положи "урим" и "тумим", и те ще бъдат на Аароновото сърце, кога влиза (в светилището) пред лицето Господне; и Аарон винаги да носи на сърцето си "съда" на Израилевите синове пред лицето Господне.9

31 И направи горната риза за ефода цяла синя;

32 в средата й отгоре трябва да има отвор за главата; около отвора й трябва да има тъкана обшивка, както има отворът на броня, за да се не дере;

33 по полите й направи ябълки от синя, пурпурена и червена прежда (и от препреден висон), наоколо по полите й; (такива ябълки и) наоколо златни звънчета да има между тях:

34 златно звънче и ябълка, златно звънче и ябълка, наоколо по полите на горната риза;

35 нея да носи Аарон, кога служи, за да се слуша от него звънтене, като влиза в светилището пред лицето Господне и като излиза, за да не умре.10

36 И направи гладка плочица от чисто злато, и издълбай на нея, както издълбават на печат: "Светиня Господня",

37 и я привържи със синя връвчица за кидара, за да бъде отпред на кидара;

38 тя да бъде на Аароновото чело, и да носи Аарон върху си недостатъците на приносите, които посвещават Израилевите синове, и всички дарове, които те принасят; тя да бъде постоянно на челото му, за да благоволи Господ към тях.

39 Направи хитона от висон и кидара от висон; направи и пояса везана работа;

40 направи и на Аароновите синове хитони, направи им пояси, и превръзки за главата им направи, за слава и красота,

41 и облечи с тях брата си Аарона и синовете му с него, и помажи ги, напълни ръцете им, и освети ги, за да Ми бъдат свещеници.11

42 И направи им долна ленена дреха, за прикриване телесната им голота от кръста до пищелите,

43 и да ги носят Аарон и синовете му, кога влизат в скинията на събранието, или пристъпят към жертвеника да служат в светилището, за да не навлекат (върху си) грях и да не умрат. Това (да бъде) вечна наредба за него и за потомството му подир него.


Предишна глава Следваща глава


1 Евр. 5:4, Изх. 6:23

2 Изх. 31:10

3 Изх. 31:3

4 Горна къса дреха.

5 Долна дълга дреха.

6 Украшение за глава.

7 Прем. 18:24, Откр. 21:19

8 Изх. 28:7

9 Лев. 8:8, Числ. 27:21

10 Сир. 45:11

11 Лев. 8:30, Съд. 17:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава