Втора книга Моисеева - Изход - Глава  30

  1 И направи кадилен жертвеник, от дърво ситим го направи:

  2 един лакът да бъде надлъж и един лакът нашир; той трябва да е четириъгълен; а на височина да е два лакти; от него да излизат роговете му;

  3 обкови го с чисто злато, - горната му част, страните му наоколо и роговете му; и направи наоколо му златен венец;1

  4 под венеца му на двата негови ъгла направи две гривни от (чисто) злато; направи ги от двете му страни; в тях да се провират върлините, за да го носят с тях;

  5 върлините направи от дърво ситим и ги обкови със злато.

  6 И тури го пред завесата, която е пред ковчега на откровението, срещу очистилището, което е над ковчега на откровението, дето ще ти се явявам.2

  7 На него Аарон да кади благовонно кадиво; всяка сутрин, кога приготвя кандилцата, да кади с кадивото;3

  8 и кога Аарон пали кандилцата вечер, да кади с него; това е постоянно кадение пред Господа в родовете ви.

  9 Не принасяйте на него никакво друго кадиво, ни всесъжение, ни хлебен принос, и възлияние не изливайте върху него.4

10 Веднъж на година Аарон да извършва очищение над роговете му; с кръвта на очистителната жертва за грях да го очистя веднъж на година в родовете ви. Това е велика светиня пред Господа.5

11 Говори Господ още на Моисея и каза:

12 преброявайки Израилевите синове, кога ги преглеждаш, нека всеки даде Господу откуп за душата си, при тяхното преброяване; и няма да бъде помежду им изтребителна пораза, кога ги преброяваш;

13 всеки, който идва за преброяване, трябва да дава половина сикла, свещена сикла; в тая сикла има двайсет гери: половината сикла е принос Господу;6

14 всеки от двайсет години нагоре, който идва за преброяване, трябва да дава принос Господу;

15 богатият не по-много, и сиромахът не по-малко от половина сикла трябва да дават принос Господу, за откуп на душите ви;7

16 и вземи откупното сребро от Израилевите синове и употребявай го за служба в скинията на събранието; това ще бъде спомен за Израилевите синове пред Господа, за откуп на душите ви.

17 Говори още Господ на Моисея и каза:

18 направи за миене умивалник от мед и подножката му от мед, постави го между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода;8

19 нека Аарон и синовете му умиват на него ръцете си и нозете си;

20 кога влизат в скинията на събранието, нека се умиват с вода, за да не умрат; или, кога пристъпят към жертвеника за служба, за принасяне жертва Господу,

21 нека те умиват ръцете си и нозете си с вода, за да не умрат; това да им бъде вечна наредба, нему и на потомците му в родовете им.

22 Говори още Господ на Моисея и каза:

23 вземи си най-добри благовонни вещества: самоток смирна - петстотин сикли, благовонна канела, колко половината от това, сиреч, двеста и петдесет, благовонна тръстика - двеста и петдесет,9

24 касия - петстотин сикли, според свещената сикла, и един хин маслинен елей;

25 и от това направи миро за свещено помазване, маст смесена по изкуството на мироварец: това да бъде миро за свещено помазване;

26 и помажи с него скинията на събранието и ковчега (на скинията) на откровението,

27 трапезата и всичките й принадлежности, светилника и всичките му принадлежности и кадилния жертвеник,

28 жертвеника за всесъжение и всичките му принадлежности, умивалника и подножката му;

29 освети ги, и ще бъдат велика светиня: всичко, що се допре до тях, ще се освети;

30 помажи и Аарона и синовете му и посвети ги, за да Ми бъдат свещеници.10

31 А на Израилевите синове кажи: това да Ми бъде миро за свещено помазване в родовете ви;

32 тялото на други люде не бива да се помазва с него, и от същия състав не варете (за себе си) такова миро; то е светиня: светиня трябва да бъде за вас;

33 който направи такова миро, или който помаже с такова външен човек, да бъде изтребен от народа си.

34 Каза още Господ на Моисея, вземи си благовонни вещества: стакта, оних, миризлив халван и чист ливан, от всички по равно,

35 и направи от тях с изкуството на мироварец кадилна смес, стрита, чиста, света,11

36 и счукай я ситно, и туряй от нея пред ковчега на откровението в скинията на събранието, дето ще ти се явявам: това ще бъде за вас велика светиня;

37 по тая смес приготвено кадиво не правете за себе си: то да ти бъде светиня за Господа;

38 който направи такова, за да кади с него, (тая душа) да бъде изтребена измежду народа си.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 4:11

2 Изх. 25:22

3 1 Царств. 3:14, Пс. 140:2, Лук. 1:9

4 Лев. 10:1

5 Лев. 16:2, Евр. 9:7, 9:13

6 Лев. 27:25, Числ. 3:47, Иез. 45:12

7 Числ. 15:19, Втор. 12:6, Неем. 12:44

8 Изх. 35:16

9 Пес. на песн. 4:14, Иез. 27:22

10 1 Иоан 2:20, 27

11 Изх. 35:15, 1 Парал. 9:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава