Втора книга Моисеева - Изход - Глава  31

  1 Говори още Господ на Моисея, думайки:

  2 ето, Аз определих по име Веселиила, син на Урия, Оров син, от Иудино коляно;1

  3 и го изпълних с Дух Божий, с мъдрост и разум, със знание и с всяко изкуство,2

  4 да работи със злато, сребро и мед (със синя, пурпурена и червена вълна и с препреден висон),

  5 да реже камъни за обковка и да изрязва дърво за всякаква работа;

  6 и ето, давам му за помощник Ахисамаховия син Ахолиав, от Даново коляно, и в сърцето на всеки мъдър ще вложа мъдрост, за да направят всичко, що ти заповядах:3

  7 скинията на събранието и ковчега на откровението и очистилището над него, и всички принадлежности на скинията;4

  8 трапезата и (всички) нейни принадлежности; светилника от чисто злато и всичките му принадлежности, и кадилния жертвеник;

  9 жертвеника за всесъжение и всичките му принадлежности, умивалника и подножката му;

10 служебните одежди и свещените одежди на свещеник Аарона и одеждите на синовете му за свещена служба;

11 помазния елей и благовонното кадиво за светилището - всичко тъй да направят, както Аз ти заповядах.

12 Говори още Господ на Моисея и каза:

13 кажи тъй на Израилевите синове: съботите Ми пазете, защото това е знак между Мене и вас в родовете ви, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам.5

14 Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си.6

15 Шест дни да вършат работа, а в седмия е събота, почивка, посветена Господу: всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт.7

16 Нека Израилевите синове пазят съботата, празнувайки съботата в родовете си като вечен завет;

17 това е знак между Мене и Израилевите синове навеки, защото в шест дни Господ сътвори небето и земята, а в седмия ден си почина и отдъхна.8

18 И когато (Бог) престана да говори с Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението, каменни плочи, написани с Божи пръст.9


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 35:30

2 3 Царств. 7:14

3 Изх. 35:34

4 Изх. 35:11

5 Изх. 20:8, Иез. 20:12

6 Числ. 15:35, Бит. 17:14

7 Изх. 20:9

8 Бит. 1:31, 2:1-2, Изх. 20:11, Евр. 4:4

9 Изх. 32:16, 34:29, Втор. 9:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава