Втора книга Моисеева - Изход - Глава  32

  1 Когато народът видя, че Моисей се забави да слезе от планината, събра се при Аарона и му рече: стани и направи ни бог, който да върви пред нас, понеже не знаем, какво стана с тоя човек - с Моисея, който ни изведе от Египетската земя.1

  2 Аарон им каза: извадете златните обеци от ушите на жените си, на синовете си и на дъщерите си, и ми ги донесете.

  3 И всички извадиха златните обеци от ушите си и ги донесоха на Аарона.2

  4 Той ги взе от ръцете им, и направи от тях излян телец, и го обдяла с длето. И те казаха: ето, Израилю, твоят бог, който те изведе от Египетската земя!3

  5 Като видя това, Аарон съгради пред телеца жертвеник; и извика Аарон, като каза: утре е празник на Господа.

  6 На другия ден станаха рано и принесоха всесъжение и доведоха мирни жертви: и седна народът да яде и да пие, а после стана да играе.4

  7 И рече Господ на Моисея: побързай да слезеш (оттука), защото твоят народ, който ти изведе от Египетската земя, се разврати;5

  8 скоро се отклониха от пътя, който им Аз заповядах: направиха си излян телец и му се поклониха и принесоха му жертва и казаха: ето, Израилю, твоят бог, който те изведе от Египетската земя!6

  9 И каза Господ на Моисея: Аз виждам тоя народ, и ето, той е народ твърдоглав;

10 и тъй, остави Ме, да се разпали гневът Ми против тях, и ще ги изтребя и ще произведа многоброен народ от тебе.7

11 Но Моисей взе да моли Господа, своя Бог, и каза: да се не разпалва, Господи, гневът Ти против Твоя народ, който Ти изведе от Египетската земя с велика сила и с твърда ръка,8

12 за да не кажат египтяни: за зло ги изведе Той, за да ги убие в планините и да ги изтреби от лицето на земята; отвърни разпаления Си гняв и отмени погубването на Твоя народ;9

13 спомни си за Авраама, Исаака и Израиля (Иакова), Твои раби, на които Ти се кле в Себе Си, като каза: ще умножа и преумножа семето ви колкото небесните звезди, и цялата тая земя, за която говорих, ще дам на семето ви за вечно владение.10

14 И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на Своя народ.

15 Тогава Моисей се обърна и слезе от планината; в ръце му бяха двете (каменни) плочи на откровението, написани от двете страни: и на едната и на другата страна бе писано;

16 плочите бяха дело Божие, и писмото, издълбано на плочите, беше Божие писмо.11

17 И чу Иисус гласа на народа, който вдигаше шум, и каза на Моисея: бойовен вик в стана.12

18 Но (Моисей) отговори: това не е вик на победители, нито писък на победени; аз чувам глас на люде, които пеят.

19 И когато наближи до стана и видя телеца и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги строши под планината;13

20 и грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огъня и стри на прах, па го сипа във водата, и даде от нея да пият Израилевите синове.

21 И каза Моисей на Аарона: какво ти е сторил тоя народ, та го вкара в голям грях?

22 Аарон отговори (на Моисея): да се не разпалва гневът на господаря ми; ти знаеш тоя народ, че е буен.

23 Те ми казаха: направи ни бог, който да върви пред нас; защото с Моисея, с тоя човек, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво стана.

24 Аз пък им рекох: който има злато, да го снеме от себе си. (Те го снеха) и ми го дадоха; аз го хвърлих в огъня, и излезе тоя телец.

25 Моисей видя, че тоя народ е необуздан, понеже Аарон го бе допуснал до необузданост за срам пред враговете му.

26 И застана пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове.14

27 И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.15

28 Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.

29 Защото Моисей (им) бе казал: посветете днес ръцете си Господу, всеки един от вас, дори с цената на сина си и брата си, та да ви изпроводи Той днес благословение.16

30 На другия ден Моисей каза на народа: вие сторихте голям грях; затова аз ще възлеза при Господа, дано загладя греха ви.

31 Моисей се върна при Господа и каза: о, (Господи!) тоя народ направи голям грях, направи си бог от злато;

32 прости им техния грях; ако ли не, изличи и мене из книгата Си, в която си ме записал.17

33 Господ каза на Моисея: ще излича из книгата Си оногова, който е съгрешил пред Мене.

34 И тъй, иди, (слез,) води тоя народ, накъдето съм ти казал; ето Моят Ангел ще върви пред тебе, и в деня на посещението Ми ще ги посетя за греха им.18

35 И порази Господ народа за направения телец, който Аарон бе направил.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 7:40

2 Втор. 9:16

3 Пс. 105:19, 3 Царств. 12:28, Неем. 9:18

4 1 Кор. 10:7

5 Втор. 9:12

6 3 Царств. 12:28

7 Втор. 9:14

8 Пс. 105:23

9 Числ. 14:23, 14:15

10 Бит. 12:7, 15:7, 48:16, Пс. 104:8-10

11 Изх. 31:18, Втор. 9:10

12 Изх. 24:13

13 Втор. 9:17

14 Бит. 34:20

15 Втор. 33:9

16 Втор. 33:10

17 Рим. 9:3, Пс. 68:29, Фил. 4:3, Откр. 3:5

18 Изх. 14:19, 33:2, Числ. 14:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава