Втора книга Моисеева - Изход - Глава  34

  1 И каза Господ на Моисея: издялай си две каменни плочи като първите, (и възлез при Мене на планината,) и Аз ще напиша върху тия плочи думите, каквито бяха върху първите плочи, които ти строши;1

  2 и бъди готов за утре, и качи се утре на планина Синай и застани пред Мене там, навръх планината;2

  3 ала никой да не възлиза с тебе, и никой да се не вестява по цялата планина; дори добитък, дребен и едър, не бива да пасе близо до тая планина.3

  4 Тогава Моисей издяла две каменни плочи като първите, стана сутринта рано, и възлезе на Синай планина, както му заповяда Господ; и взе в ръцете си двете каменни плочи.4

  5 И слезе Господ в облак, и се спря там близо до него и провъзгласи името на Иехова.5

  6 И премина Господ пред лицето му и извика: Господ, Господ, Бог човеколюбивий и милосърдний, дълготърпеливий, многомилостивий и истинний,6

  7 Който пази (правдата и показва) милост в хиляди поколения, Който прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание, Който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода.7

  8 Моисей веднага падна на земята и се поклони (Богу),

  9 и каза: ако съм придобил благоволение в очите Ти, Господи, нека дойде Господ между нас; защото тоя народ е твърдоглав; прости беззаконията ни и греховете ни и направи нас Твое наследие.8

10 Отговори (Господ на Моисея): ето, Аз сключвам завет: пред целия ти народ ще направя чудеса, каквито не са станали по цяла земя и у никой народ; и ще види целият народ, между който се намираш ти, делото Господне, защото страшно ще бъде онова, което Аз ще сторя за тебе;

11 пази това, що ти заповядвам сега: ето, Аз изпъждам от лицето ти аморейци, хананейци, хетейци, ферезейци, евейци (гергесейци) и иевусейци;

12 внимавай да не влизаш в съюз с жителите на земята, в която ще идеш, за да не станат те примка посред вас.9

13 Жертвениците им съборете, идолите им строшете, свещените им дъбрави изсечете (и изваянията на боговете им в огън изгорете),10

14 защото не бива да се покланяш на други бог, освен на Господа (Бога), понеже името Му е "ревнивец"; Той е Бог ревнивец.

15 Не влизай в съюз с жителите на оная земя, та, кога те блудствуват подир боговете си и принасят жертви на боговете си, да не поканят и тебе, и да не вкусиш от жертвите им;

16 и не взимай от дъщерите им жени за синовете си (и дъщерите си не давай за жени на синовете им), да не би дъщерите им, като блудствуват подир боговете си, да вкарат и синовете ти в блудство подир боговете им.

17 Не си прави излеяни богове.

18 Пази празника Безквасници: седем дена да ядеш, както съм ти заповядал, безквасен хляб в определеното време на месец авив, защото в месец авив излезе ти от Египет.

19 Всичко, що разтваря утроба, е Мое, както и всяко мъжко от целия ти добитък, от говеда и овци, що разтваря утроба.11

20 А първородното от ослите заменявай с агне; ако ли го не замениш, откупи го; всички първородни от синовете ти откупвай; да се не явяват пред лицето Ми с празни ръце.12

21 Шест дни работи, а в седмия ден си почивай; почивай си и през време на сеитба и жетва.13

22 Празнувай празника на седмиците, празника на първите плодове от пшеничната жетва и празника на беритбата в края на годината;14

23 три пъти на година всичкият ти мъжки пол да се явява пред лицето на Иехова, Господа Бога Израилев,15

24 защото Аз ще разгоня народите от лицето ти и ще разширя границите ти, и никой няма да пожелае земята ти, ако се явяваш пред лицето на Господа, твоя Бог, три пъти на година.

25 Кръвта от жертвата Ми върху квасник не изливай, и жертвата на празник Пасха да не пренощува до сутринта.16

26 Най-първите плодове от земята си принасяй в дома на Господа, твоя Бог. Не вари яре в майчиното му мляко.17

27 Каза още Господ на Моисея: напиши си тия думи, защото с тия думи Аз сключвам завет с тебе и с Израиля.18

28 И престоя там (Моисей) при Господа четирийсет дни и четирийсет нощи, без да яде хляб и без да пие вода; и написа (Моисей) върху плочите думите на завета, десетте заповеди.19

29 Когато Моисей се връщаше от планина Синай и държеше в ръце двете плочи на откровението, слизайки от планината, Моисей не знаеше, че лицето му изпущаше зари, понеже Бог бе говорил с него.

30 Аарон и всички Израилеви синове видяха Моисея, и ето, лицето му светеше, и те се бояха да се приближат до него.20

31 Тогава Моисей ги повика, и дойдоха при него Аарон и всички началници на народа, и Моисей говори с тях.

32 След това се приближиха (до него) всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина.21

33 И когато Моисей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало.22

34 А колчем Моисей влезеше пред лицето на Господа да говори с Него, снимаше покривалото, докато излезеше; а като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що бе заповядано (нему от Господа).

35 И видяха Израилевите синове, че Моисеевото лице свети; и Моисей пак туряше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 10:1

2 Изх. 33:21

3 Изх. 19:12

4 Втор. 10:3

5 Изх. 33:19

6 Пс. 85:15, Иоил 2:13, Иона 4:2

7 Изх. 20:6, Втор. 5:10, Иер. 32:18

8 Втор. 9:13

9 Втор. 7:2

10 Изх. 12:2, 12:15

11 Изх. 13:2, 22:29, Иез. 44:30, Лук. 2:23

12 Изх. 13:13

13 Изх. 20:9

14 Втор. 16:10

15 Изх. 23:17, Втор. 16:16

16 Изх. 12:10, 23:18

17 Изх. 23:19, Втор. 14:21

18 Изх. 24:4

19 Изх. 24:18, Втор. 9:9, 9:18

20 2 Кор. 3:7

21 Изх. 35:1

22 2 Кор. 3:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава