Втора книга Моисеева - Изход - Глава  35

  1 И събра Моисей цялото общество Израилеви синове и им каза: ето какво заповяда Господ да правите:1

  2 шест дена вършете работа, а седмият ден да бъде за вас свет, събота, почивка Господу: всеки, който върши тогава работа, да бъде предаден на смърт;2

  3 в съботен ден не кладете огън в никое от вашите жилища. (Аз съм Господ.)3

  4 Каза още Моисей на цялото общество Израилеви синове: ето що заповяда Господ:

  5 направете от това, що имате, принос Господу: всеки що му сърце дава, нека принесе принос Господу, злато, сребро, мед,4

  6 синя, пурпурена и червена вълна, висон (препреден) и козина,

  7 овнешки червени кожи и сини кожи, и дърво ситим,

  8 и елей за светилника, и аромати за помазен елей и за благовонно кадило,

  9 камък оникс и камъни за влагане в ефода и нагръдника.

10 И всеки от вас, мъдър по сърце, нека дойде и направи всичко, що е заповядал Господ:

11 скинията, нейните платнища и горното й покривало, кукичките и дъските й, върлините й, стълбовете й и подножките й,5

12 ковчега и върлините му, очистилището и завесата за преграда (и завесите на двора и стълбовете му, и смарагдовите камъни и тимяна и помазния елей),

13 трапезата и върлините й и всичките й принадлежности, и хлябовете на предложението,6

14 и светилника за осветление с (всички) негови принадлежности, и кандилцата му и светилния елей,7

15 и кадилния жертвеник, и върлините му, и помазния елей, и благовонното кадило, и завесата при входа на скинията,8

16 жертвеника за всесъжение и медната му решетка, и върлините му и всичките му принадлежности, умивалника и подножките му,9

17 завесите на двора; стълбовете му и подножките им и завесата на дворния вход,10

18 коловете на скинията и коловете на двора и въжата им,

19 служебните одежди за служба в светилището и свещените одежди на свещеник Аарона и одеждите на синовете му за свещенодействие.11

20 Тогава цялото общество Израилеви синове си отиде от Моисея.

21 И дохождаха всички, на които сърце теглеше към това, и всички, които духът разполагаше, и принасяха приноси Господу за сглобяване скинията на събранието и за всички при нея служби и за (всички) свещени одежди;

22 и дохождаха мъже с жените си, и всички, според колкото им сърце даваше, принасяха халчици, обеци, пръстени и нанизи, всякакви златни вещи, всеки, който само искаше да принесе злато Господу;12

23 и всеки, който имаше синя, пурпурена и червена вълна, висон и козина, червени овнешки кожи, сини кожи, принасяше ги;

24 и всеки, който жертвуваше сребро, или мед, принасяше го дар Господу; и всеки, който имаше дърво ситим, принасяше го за всяка потреба на скинията;

25 и всички жени, мъдри по сърце, предяха с ръцете си и принасяха синя, пурпурена и червена прежда и висон;13

26 и всички жени, на които сърце теглеше, и които умееха да предат, предяха козина;

27 а началниците принасяха ониксов камък и камъни за влагане в ефода и нагръдника,

28 също и елей за светилника и аромати за съставяне помазен елей и за благовонно кадило;

29 и всички мъже и жени от Израилевите синове, на които сърце теглеше да принасят за всяко нещо, което Господ чрез Моисея заповяда да се направи, принасяха доброволен дар Господу.

30 И каза Моисей на Израилевите синове: ето, Господ определи по име Веселиила, син на Урия, Оров син, от Иудино коляно,14

31 и го изпълни с Дух Божий, с мъдрост, с разум, със знание и с всяко изкуство,

32 да стъкмява изкусни платове, да работи със злато, сребро и мед,

33 и да реже камъни за обковка, да изрязва дърво, и да прави всякакви художествени изделия;

34 па вложи в неговото сърце и в сърцето на Ахолиава, син Ахисамахов, от Даново коляно, способност да учат други;15

35 Той изпълни сърцето им с мъдрост да правят (за светилището) всяка работа на резбар и на изкусен тъкач и везач по син, пурпурен, червен и висонов плат, и на тъкачи, които правят всякакви работи и тъкат изкусни платове.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 34:32

2 Изх. 20:9, 31:14

3 Изх. 16:23

4 Изх. 25:2

5 Изх. 25:8

6 Изх. 25:23

7 Изх. 25:31

8 Изх. 30:1

9 Изх. 27:1

10 Изх. 27:9

11 Изх. 28:2

12 Числ. 18:18

13 Притч. 31:19

14 Изх. 31:2

15 Изх. 31:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава