Втора книга Моисеева - Изход - Глава  36

  1 Тогава почна да работи Веселиил и Ахолиав и всички мъдри по сърце, на които Господ даде мъдрост и разум, за да умеят да работят всякаква работа, потребна за светилището, както бе заповядал Господ.

  2 И повика Моисей Веселиила и Ахолиава и всички мъдри по сърце, на които Господ даде мъдрост, и всички, на които сърце теглеше, да се заемат за работа и да работят.

  3 И те взеха от Моисея всички приноси, които Израилевите синове бяха принесли, за (всички) потреби на светилището, за да работят. А в също време продължаваха още да носят при Моисея доброволни дарове всяка сутрин.

  4 Тогава дойдоха всички мъдри по сърце, които приготвяха всякакви работи за светилището, всеки дойде от работата си, що работеше,

  5 и говориха на Моисея, като казаха: народът принася много повече отколко е нужно за работите, които заповяда Господ да се направят.

  6 И заповяда Моисей, и обявиха в стана: ни мъж, ни жена да не правят вече нищо за принос в светилището; и народът престана да принася.

  7 Имаше доста принесено за всякакви работи, които трябваше да се направят, дори оставаше и лишно.

  8 Тогава всички мъдри по сърце, които се занимаваха с направа на скинията, приготвиха десет платнища от препреден висон и от синя, пурпурена и червена вълна; и по тях направиха херувими изкусна работа;1

  9 дължината на всяко платнище беше двайсет и осем лакти, и широчината на всяко платнище четири лакти: всички платнища бяха една мярка.

10 И Веселиил съедини петте платнища едно с друго, и петте други платнища съедини едно с друго.

11 И направи сини петлици по ивата на едното платнище, дето то се съединява с другото; такива той направи и по ивата на последното платнище, за да го съедини с другото;

12 петдесет петлици направи на едното платнище и петдесет петлици направи по ивата на платнището, дето то се съединява с другото; тия петлици се спосрещаха една с друга;

13 и направи петдесет златни кукички и с кукичките съедини едно платнище с друго, и стана скинията едно цяло.

14 После направи платнища от козина за покриване скинията; такива платнища направи единайсет;

15 едното платнище беше дълго трийсет лакти, а широко четири лакти; единайсетте платнища бяха една мярка.

16 И съедини пет платнища отделно и шест платнища отделно.

17 И направи петдесет петлици по ивата на крайното платнище, дето се съединява с другото, и петдесет петлици направи по ивата на платнището, което се съединява с другото;

18 и направи петдесет медни кукички, за да съединяват покрива, та да стане едно цяло.

19 И направи за скинията покривка от червено боядисани овнешки кожи и покривало за отгоре от сини кожи.

20 И направи от дърво ситим дъски за скинията, за да стоят право:

21 всяка дъска беше десет лакти дълга, а един и половина лакът широка;

22 всяка дъска имаше по два зъба, един срещу друг: тъй направи той с всички дъски на скинията.

23 И направи за скинията двайсет такива дъски за южната страна;

24 направи и четирийсет сребърни подножки под двайсетте дъски: две подножки под една дъска за двата й зъба, и две подножки под друга дъска за двата й зъба.

25 И за другата страна на скинията към север направи двайсет дъски

26 и четирийсет сребърни подножки: две подножки под една дъска, и две подножки под друга дъска.

27 А за задната страна на скинията, към запад, направи шест дъски;

28 направи и две дъски за ъгъла в скинията на задната страна;

29 и те бяха съединени отдолу и съединени отгоре с една гривна; тъй направи той с тях двете на двата ъгъла;

30 и тъй, имаше осем дъски и шестнайсет сребърни подножки, по две подножки под всяка дъска.

31 И направи върлини от дърво ситим: пет за дъските от едната страна на скинията,

32 пет върлини за дъските на другата страна на скинията и пет върлини за дъските на задната страна на скинията.

33 И направи вътрешната върлина да минава през средата на дъските от единия край до другия;

34 а дъските обкова със злато, и гривните, в които се провират върлините, направи от злато, и върлините обкова със злато.

35 И направи завеса от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон, и по нея направи херувими изкусна работа;2

36 и направи за нея четири стълба от ситим и ги обкова със злато; направи и златни кукички, и изля за стълбовете четири сребърни подножки.

37 И направи завеса за входа на скинията от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон везана работа,

38 и пет стълба за нея с кукички; и обкова върховете им и скобите им със злато и изля пет медни подножки.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 26:1

2 2 Парал. 3:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава