Втора книга Моисеева - Изход - Глава  37

  1 И направи Веселиил ковчег от дърво ситим: дължината му беше два лакти и половина, широчината му - лакът и половина, и височината му - лакът и половина;1

  2 и го обкова отвътре и отвън с чисто злато и наоколо му направи златен венец;

  3 и изля за него четири златни гривни, за четирите му долни ъгли: две гривни на едната му страна, и две гривни на другата му страна.

  4 И направи върлини от дърво ситим и ги обкова със злато;

  5 и провря върлините в гривните, отстрани на ковчега, за да се носи ковчегът.

  6 И направи очистилище от чисто злато: дължината му беше два лакти и половина, а широчината му - лакът и половина.

  7 И направи два херувима от злато; изковани ги направи на двата края на очистилището,2

  8 единия херувим на единия край, а другия херувим на другия край: направи херувимите да се издават от двата края на очистилището.

  9 И херувимите бяха с разперени крила отгоре, като покриваха с крилата си очистилището, а лицата им бяха едно срещу друго; лицата на херувимите гледаха към очистилището.

10 И направи трапеза от дърво ситим, два лакти дълга, лакът широка и лакът и половина висока,

11 и я обкова с чисто злато, и наоколо й направи златен венец;

12 и наоколо й направи страници колкото една длан, а по страниците й направи златен венец.

13 И изля за нея четири златни гривни и прикрепи гривните на четирите ъгли, при четирите й крака;

14 и при страниците имаше гривни, за да се провират върлините за носене на трапезата.

15 И направи върлини от дърво ситим за носене на трапезата и ги покри със злато.

16 После направи от чисто злато съдове, отредени за трапезата: блюда, кадилници, шулци и чаши, за да се прави възлияние с тях.

17 И направи светилник от чисто злато; кована работа направи светилника; стъблата му, вейките му, чашките му, ябълчиците му и цветята му излизаха от него;

18 от страните му излизаха шест вейки: три вейки на светилника от едната му страна, и три вейки на светилника от другата му страна;

19 три чашки като миндалов цвят, една ябълчица и цветя имаше на една вейка; и три чашки като миндалов цвят, една ябълчица и цветя имаше на друга вейка; тъй имаше на всички шест вейки, които излизаха от светилника.

20 А на стъблото на светилника имаше четири чашки като миндалов цвят с ябълчици и цветя:

21 на шестте вейки, които излизаха от него, имаше една ябълчица под първите две вейки, една ябълчица под вторите две вейки, и пак една ябълчица под третите две вейки;

22 ябълчиците и вейките им излизаха от него; той беше изкован цял-целеничък от чисто злато.

23 И направи му седем кандилца, а също и щипци и пепелници за него от чисто злато;

24 направи го с всичките му принадлежности от един талант чисто злато.

25 И направи кадилния жертвеник от дърво ситим: лакът дълъг и лакът широк, четириъгълен, два лакти висок; от него излизаха роговете му;3

26 и го обкова с чисто злато: горната му част и страните му наоколо и роговете му; и направи наоколо златен венец;

27 под венеца му на двата негови ъгла направи две златни гривни, направи ги от двете му страни, за да провира в тях върлините, та да се носи;

28 върлините направи от дърво ситим и ги обкова със злато.

29 И направи миро за свещено помазване и благовонно кадиво, чисто, с изкуството на мироварец.4


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 25:10

2 3 Царств. 6:23

3 Изх. 30:1

4 Изх. 30:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава