Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  38

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  38

  1 И направи жертвеника на всесъжението от дърво ситим, пет лакти дълъг и пет лакти широк, четириъгълен, и три лакти висок;1

  2 и направи рогове на четирите му ъгли, тъй че роговете излизаха от него, и го обкова с мед.2

  3 И направи всички принадлежности на жертвеника: котлета, лопатки, чаши, вилици и въгленици; всичките му принадлежности направи от мед.

  4 И направи за жертвеника медна решетка като мрежа, и я тури в него отдолу до половината му;

  5 и направи четири гривни на четирите ъгли на медната решетка, за да се провират върлините.

  6 И направи върлините от дърво ситим, и ги обкова с мед,

  7 и провря върлините в гривните отстрани на жертвеника, за да го носят с тях; направи го от дъски, празен отвътре.

  8 И направи умивалника от мед и подножката му от мед с изящни изображения, които красяха входа на скинията на събранието.

  9 Направи и двора: от южната страна, към пладне, завесите му бяха от препреден висон, сто лакти дълги;

10 стълбове за тях имаше двайсет, и медни подножки - двайсет; кукичките на стълбовете и скобите им бяха от сребро.

11 И откъм северната страна завесите бяха сто лакти; стълбове за тях имаше двайсет, и медни подножки - двайсет; кукичките на стълбовете и скобите бяха от сребро.

12 И откъм западната страна завесите бяха петдесет лакти: стълбове за тях имаше десет, и подножки - десет; кукичките на стълбовете и скобите им бяха от сребро.

13 И от предната страна към изток завесите бяха петдесет лакти.

14 За едната страна на дворните врата завесите бяха петнайсет лакти; стълбове за тях имаше три, и подножки - три.

15 И за другата страна (от двете страни на дворната врата) завесите бяха петнайсет лакти; стълбове за тях имаше три, и подножки - три.

16 Всички завеси в двора наоколо бяха от препреден висон,

17 а подножките на стълбовете - от мед; кукичките на стълбовете и скобите им - от сребро; а върховете им бяха обковани със сребро, и всички стълбове на двора бяха съединени със сребърни връзки.

18 А завесата на дворните врата бе везана работа от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон, навсякъде дълга двайсет лакти, висока пет лакти, както и завесите на двора;

19 и стълбове за тях имаше четири, и медни подножки - четири; кукичките им бяха сребърни, а върховете им - обковани със сребро, и скобите им сребърни.

20 Всички колове около скинията и двора бяха медни.

21 Ето изброено онова, що бе употребено за скинията на откровението и направено по заповед на Моисея чрез левитите, под надзора на Итамара, син на свещеник Аарона.3

22 А всичко, що Господ заповяда на Моисея, направи Веселиил, син на Урия, син Оров, от Иудино коляно,

23 и с него Ахолиав, син Ахисамахов, от Даново коляно, резбар, изкусен тъкач и везач на син, пурпурен, червен и висонов плат.

24 Всичкото злато, употребено в работа за всички принадлежности на светилището, злато, принесено в дар, беше двайсет и девет таланта и седемстотин и трийсет сикли, свещени сикли;4

25 а среброто от преброените лица на обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикли, свещени сикли:

26 по половина сикла на човек, пресметнато според свещената сикла, от всекиго, който идва за преброяване, от двайсет години и нагоре, именно, от шестстотин и три хиляди и петстотин и петдесет души.

27 Сто таланта сребро бе употребено за изливане подножките на светилището и подножките на завесите; сто подножки от сто таланта, по талант за подножка;

28 а от хиляда седемстотин седемдесет и пет сикли той направи кукички за стълбовете и обкова върховете им и направи за тях скоби.

29 А принесената в дар мед беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикли;

30 от нея той направи подножки за стълбовете при входа в скинията на свидетелството, и меден жертвеник, и медна решетка за него, и всички съдове на жертвеника,

31 и подножките за стълбовете на целия двор и подножките за стълбовете на дворните врата, и всички колове на скинията и всички колове около двора.

Предишна глава Следваща глава

1 Изх. 27:1, 2 Парал. 1:5

2 3 Царств. 1:51, Пс. 117:27

3 Числ. 4:28

4 Лев. 27:25

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава