Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  39

Втора книга Моисеева - Изход - Глава  39

  1 А от синя, пурпурена и червена вълна направиха служебни одежди за служене в светилището; направиха и свещени одежди за Аарона, както бе заповядал Господ на Моисея.

  2 И направи ефод от злато, от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон:1

  3 изковаха листи от злато и ги нарязаха на нишки, за да ги втъкат между сините, пурпурените, червените и висоновите нишки, - всичко изкусна работа;

  4 и направиха му нарамници за свързване; той беше свързан на двата си края.

  5 И поясът на ефода, който беше отгоре му, еднаква с него работа, бе направен от злато, от синя, пурпурена и червена вълна и препреден висон, както бе заповядал Господ на Моисея.

  6 И изработиха ониксови камъни, и ги вложиха в златни гнезденца и издълбаха на тях имената на Израилевите синове, както се дълбае на печат;

  7 и ги вложи в нарамниците на ефода, за спомен на Израилевите синове, както бе заповядал Господ на Моисея.

  8 И направи нагръдник изкусна работа, също такава работа като ефода, от злато, от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон:

  9 той бе четириъгълен; нагръдника направиха двоен, една педя дълъг и една педя широк, той беше двоен;

10 и наредиха по него четири реда камъни; наред: рубин, топаз, изумруд, - това е първи ред;2

11 втори ред: антракс, сапфир и елмаз;

12 трети ред: опал, ахат и аметист;

13 четвърти ред: хризолит, оникс и яспис; те бяха вложени в златни гнезденца.

14 Камъните бяха според броя на имената на Израилевите синове: те бяха дванайсет, според броя на имената им, и на всеки от тях беше издълбано, като на печат, по едно име, за дванайсетте колена.

15 На нагръдника направиха вити верижки плетена работа от чисто злато;

16 и направиха две златни гнезденца и две златни халчици и прикрепиха двете халчици за двата края на нагръдника;

17 и закачиха двете плетени златни верижки за двете халчици по краищата на нагръдника,

18 а двата края на двете верижки прикрепиха към двете гнезденца и ги прикрепиха към нарамниците на ефода откъм лицето му;

19 направиха още две златни халчици и прикрепиха към двата други края на нагръдника върху ръба, към ефода, отвътре;

20 и направиха още две златни халчици и ги прикрепиха към двата нарамника на ефода отдолу, откъм лицето му, дето се съединява над пояса на ефода;

21 и вързаха нагръдника с халчиците му за халчиците на ефода с връвчица от синя вълна, за да стои над пояса на ефода, и да се не отместя нагръдникът от ефода, както Господ бе заповядал на Моисея.

22 И за ефода направи горна риза, тъкана, цяла от синя вълна,

23 и в средата на горната риза направи отвор, като отвора на броня, и наоколо му обшивка, за да се не съдира;

24 по полите на горната риза направиха ябълки от синя, пурпурена и червена вълна;

25 и направиха звънчета от чисто злато и окачиха звънчетата между ябълките наоколо по полите на горната риза:

26 звънче и ябълка, звънче и ябълка, наоколо по полите на горната риза за служене, както Господ бе заповядал на Моисея.

27 И направиха за Аарона и за синовете му тъкани хитони от висон,

28 и кидар от висон, и превръзки за глава от висон, и долна ленена дреха от препреден висон,

29 и пояс от препреден висон и от синя, пурпурена и червена вълна, везана работа, както Господ бе заповядал на Моисея.

30 И направиха гладка плочица, венец на светинята, от чисто злато, и издълбаха на нея писмо, както издълбават на печат: "Светиня Господня";3

31 и вързаха за нея синя вълнена връвчица, та да се връзва о кидара отгоре, както Господ бе заповядал на Моисея.

32 Тъй се свърши цялата работа за скинията на събранието, и Израилевите синове направиха всичко: както Господ бе заповядал на Моисея, тъй и направиха.

33 И донесоха при Моисея скинията, покривката и всичките й принадлежности, кукичките й, дъските й, върлините й, стълбовете й и подножките й,

34 покривката от овнешки червени кожи и покривката от сини кожи и завесата, която закриваше,

35 ковчега на откровението и върлините му и очистилището,

36 трапезата с всичките й принадлежности и хлябовете на предложението,

37 светилника от чисто злато, кандилцата му, кандилцата, наредени по него, и всичките му принадлежности, и светилния елей,

38 златния жертвеник и помазния елей, ароматите за кадиво и завесата за входа на скинията,

39 медния жертвеник и медната му решетка, върлините му и всичките му принадлежности, умивалника и подножката му,

40 дворните завеси, стълбовете и подножките, завесата на дворните врата, въжата и коловете и всички потребни вещи за служене в скинията на събранието,

41 служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди на свещеник Аарона и одеждите на синовете му за свещенодействие.

42 Както Господ бе заповядал на Моисея, тъй и направиха Израилевите синове всички тия работи.

43 И видя Моисей цялата работа, и ето, те я направиха: както бе заповядал Господ, тъй я и направиха. И Моисей ги благослови.

Предишна глава Следваща глава

1 Изх. 28:6

2 Прем. 18:24, Иез. 28:13

3 Изх. 28:36, Лев. 8:9

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава