Втора книга Моисеева - Изход - Глава  40

  1 Говори още Господ на Моисея и каза:

  2 в първия месец, на първия ден от месеца, сглоби скинията на събранието1

  3 и тури в нея ковчега на откровението и покрий ковчега със завеса;2

  4 внеси трапезата и нареди на нея това, що е за нареждане, внеси светилника и постави му кандилцата;

  5 постави златния жертвеник за кадене пред ковчега на откровението и окачи завесата при входа на скинията (на събранието);3

  6 постави и жертвеника на всесъжението пред входа на скинията на събранието;

  7 постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода;

  8 огради двор наоколо и окачи на дворните врата завесата.

  9 И вземи помазния елей, помажи скинията и всичко, що е в нея, и освети нея и всичките й принадлежности, и ще бъде света;4

10 помажи жертвеника на всесъжението и всичките му принадлежности и освети жертвеника, и жертвеникът ще бъде голяма светиня;5

11 и помажи умивалника и подножката му и го освети.

12 След това доведи Аарона и синовете му при входа на скинията на събранието и ги умий с вода;6

13 облечи Аарона в свещените одежди, помажи го и го освети, за да Ми бъде свещеник.

14 Доведи и синовете му, и ги облечи с хитони,7

15 и помажи ги, както помаза баща им, за да Ми бъдат свещеници, и помазването им ще ги освети за вечно свещенство в поколенията им.

16 И Моисей стори всичко: както му бе Господ заповядал, тъй и стори.8

17 В първия месец на втората година (подир излизането им от Египет), в първия ден на месеца, бе сглобена скинията.9

18 И сглоби Моисей скинията, тури подножките й, постави дъските й, намести върлините, изправи стълбовете й,

19 разпъна покривката над скинията и тури покривалото върху покривката, както Господ бе заповядал на Моисея.

20 И взе та тури откровението в ковчега, и провря върлините в гривните на ковчега и тури върху ковчега очистилището;10

21 внесе ковчега в скинията, окачи завесата и закри ковчега на откровението, както Господ бе заповядал на Моисея.

22 Постави трапезата в скинията на събранието, към северната страна на скинията, извън завесата,11

23 наслага на нея ред хлябове пред Господа, както Господ бе заповядал на Моисея.12

24 Той постави светилника в скинията на събранието срещу трапезата, на южната страна на скинията,13

25 и тури кандилцата (му) пред Господа, както Господ бе заповядал на Моисея.14

26 Постави златния жертвеник в скинията на събранието пред завесата,

27 и тури на него да гори благовонно кадиво, както Господ бе заповядал на Моисея.

28 Окачи завеса при входа на скинията;

29 постави и жертвеника на всесъжението при входа на скинията на събранието и принесе на него всесъжение и хлебен принос, както Господ бе заповядал на Моисея.15

30 Постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и наля в него вода за миене,16

31 и от него Моисей и Аарон и синовете му миеха ръцете си и нозете си:

32 колчем влизаха в скинията на събранието и се доближаваха до жертвеника (да служат), умиваха се (от него), както Господ бе заповядал на Моисея.17

33 И огради двор наоколо скинията и жертвеника и окачи завесата на дворните врата. Тъй свърши Моисей работата.

34 Тогава облакът покри скинията на събранието, и слава Господня изпълни скинията;18

35 и Моисей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше, и слава Господня изпълняше скинията.

36 Колчем се дигнеше облакът от скинията, Израилевите синове потегляха през всичките си пътувания;19

37 ако се не дигнеше облакът, те не тръгваха, докле се не дигне;

38 защото облакът Господен стоеше над скинията денем, а нощем имаше над нея огън пред очите на целия дом Израилев през всичките им пътувания.20


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 1:3

2 Изх. 26:33

3 Изх. 30:1

4 Изх. 30:26

5 Числ. 7:1

6 Изх. 29:4

7 Изх. 29:8

8 Изх. 7:10

9 Числ. 7:1

10 Числ. 7:1, Евр. 9:4

11 Изх. 26:35

12 Изх. 25:23, 25:10, 1 Царств. 26:6

13 Изх. 25:31

14 Изх. 30:7

15 Изх. 27:1

16 Изх. 20:18

17 Изх. 29:4, 30:19

18 Числ. 9:15, 3 Царств. 8:10

19 Числ. 9:21, 14:14

20 Пс. 77:14, Ис. 4:5, 1 Кор. 10:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава