Втора книга Моисеева - Изход - Глава  6

  1 И рече Господ Моисею: сега ще видиш, какво ще направя с фараона; по действие на силна ръка той ще ги пусне; по действие на силна ръка дори ще ги изпъди от земята си.1

  2 И говори Бог на Моисея и му рече: Аз съм Господ.2

  3 Аз се явявах на Авраама, Исаака и Иакова с името "Бог Всемогъщий"; а с името Си "Господ"3 не съм им се открил;4

  4 и Аз сключих с тях Моя завет, за да им дам Ханаанската земя, земята на тяхното странствуване, в която те странствуваха.

  5 И Аз чух, как синовете Израилеви стенат, задето египтяни ги държат в робство, и си спомних за Моя завет.5

  6 Затова кажи на синовете Израилеви: Аз съм Господ, и ще ви изведа изпод египетския гнет, ще ви изтръгна от египетската робия и ще ви спася с простряна ръка и с велики съдби;

  7 ще ви приема за Мой народ, ще ви бъда Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведе (от Египетската земя) изпод египетския гнет;6

  8 и ще ви въведа в оная земя, за която Аз, като дигнах ръка, клех се да я дам на Авраама, Исаака и Иакова, и ще ви я дам за наследство. Аз съм Господ.7

  9 Моисей обади това на синовете Израилеви; но те не послушаха Моисея от малодушие и поради тежката работа.

10 И каза пак Господ на Моисея и рече:

11 влез, кажи на фараона, египетския цар, да пусне синовете Израилеви от земята си.

12 А Моисей отговори пред Господа и рече: ето, синовете Израилеви ме не слушат; как тогава ще ме послуша фараонът? При това аз съм заеклив.8

13 И говори Господ на Моисея и Аарона и им даде заповеди до синовете Израилеви и до фараона, египетския цар, да изведат синовете Израилеви от Египетската земя.

14 Ето началниците на поколенията им: синове на Рувима, първороден син Израилев: Ханох и Фалу, Хецрон и Харми: това са семейства Рувимови.9

15 Синове Симеонови: Иемуил и Иамин, Охад и Иахин, Цохар и Саул, син на хананейката: това са семейства Симеонови.10

16 Ето имената на синовете Левиеви според родовете им: Гирсон, Каат и Мерари. А годините на живота Левиев бяха сто трийсет и седем.11

17 Синове Гирсонови: Ливни и Шимеи със семействата им.12

18 Синове Каатови: Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил. А годините на Каатовия живот бяха сто трийсет и три.13

19 Синове Мерариеви: Махли и Муши. Това са семейства Левиеви според родовете им.14

20 Амрам взе леля си Иохаведа за жена, и тя му роди Аарона и Моисея (и сестра им Мариам). А годините на живота Амрамов бяха сто трийсет и седем.15

21 Синове Ицхарови: Корей, Нефег и Зихри.16

22 Синове Узиилови: Мисаил, Елцафан и Ситри.17

23 Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря Аминадавова, сестра Наасонова, и тя му роди Надава и Авиуда, Елеазара и Итамара.18

24 Синове Корееви: Асир, Елкана и Авиасаф: това са семейства Корееви.19

25 Елеазар, син Ааронов, взе за жена една от дъщерите Футиилови, и тя му роди Финееса. Това са началниците на левитските поколения според семействата им.20

26 Аарон и Моисей, те са ония, на които Господ каза: изведете синовете Израилеви от Египетската земя според както са на дружини.21

27 Те именно говориха на фараона, египетския цар, да изведат синовете Израилеви от Египет; това са Моисей и Аарон.

28 И тъй, в онова време, когато Господ говори на Моисея в Египетската земя,

29 Господ каза на Моисея и рече: Аз съм Господ. Кажи на фараона, египетския цар, всичко, що ти казвам.

30 А Моисей рече пред Господа: ами че аз съм заеклив, как ще ме послуша фараонът?22


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 11:1, 12:33, 13:3

2 Изх. 15:3

3 Иехова.

4 Бит. 17:1, 26:24, 28:13

5 Изх. 2:24, Лев. 26:42

6 Бит. 17:7

7 Иез. 47:14

8 Изх. 4:10, Ис. 6:5

9 Бит. 46:9, Числ. 26:5, 1 Парал. 5:1, 5:3

10 1 Парал. 4:24

11 1 Парал. 6:1, 23:6, Числ. 3:17, 26:57

12 Числ. 3:18, 1 Парал. 6:17, 23:7

13 Числ. 3:19

14 Числ. 26:57

15 Изх. 2:1-2, Числ. 26:59, 1 Парал. 6:3, 23:13, Деян. 7:20, Евр. 11:23

16 Числ. 16:1

17 Лев. 10:4

18 Числ. 3:2

19 1 Парал. 6:22

20 Числ. 25:7, 1 Парал. 6:4

21 Деян. 7:37

22 Изх. 4:10, 6:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава