Книга на Иов - Глава  10

  1 Дотегна на душата ми моят живот; ще се предам на тъгата си; ще говоря с горчивина на душата си.

  2 Ще река Богу: не ме обвинявай; яви ми, защо се бориш с мене?1

  3 Добре ли Ти е да угнетяваш, да презираш делото на ръцете Си, а кроежа на нечестивците да осветляваш?

  4 Нима имаш плътски очи, и гледаш, както гледа човек?2

  5 Нима Твоите дни са като дните на човек, или Твоите години са като дни на мъж,3

  6 та търсиш порок в мене и дириш грях в мене,

  7 ако и да знаеш, че не съм беззаконник, и че няма кой да ме избави от ръката Ти?4

  8 Твоите ръце са се трудили над мене и са ме образували цял околовръст, - и Ти ме погубваш?5

  9 Спомни, че си ме изработил като глина, та на прах ли ще ме обърнеш?6

10 Не Ти ли ме изля като мляко, и ме сгъсти като отвара,

11 с кожа и плът ме облече, с кости и жили ме стегна,7

12 живот и милост ми дарува, и Твоята грижа пазеше духа ми?

13 Но и това Ти криеше в сърцето Си, - зная, че това беше у Тебе, -

14 че, ако съгреша, Ти ще забележиш и не ще оставиш греха ми без наказание.8

15 Ако съм виновен, горко ми! Ако съм и прав, не ще посмея да дигна глава. Преситен съм на унижение; погледни бедствието ми:9

16 то се увеличава. Ти тичаш подире ми като лъв, и отново ме нападаш и чудно действуваш върху мене.

17 Изваждаш нови Твои свидетели против мен; усилваш гнева Си против мене; и бедите, една след друга, се опълчват против мене.10

18 И защо ме извади от утробата? Да бях умрял, когато ничие око не беше ме още видяло;11

19 о, да бях пренесен от утробата в гроба, като да ме не е имало!

20 Не са ли малки дните ми? Остави, отстъпи от мене, за да се ободря малко,12

21 преди да отида, - та да се не върна вече, - в страната на тъмата и смъртната сянка,13

22 в страната на мрака, какъвто е мракът на смъртната сянка, дето няма уредба, дето е тъмно, както самата тъма.14


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 34:10

2 1 Царств. 16:7

3 Пс. 101:28

4 Иов 9:15, Тов. 13:2

5 Пс. 118:73

6 Бит. 2:7, 3:19

7 2 Мак. 7:11

8 Пс. 98:8

9 Иов 35:2

10 Иов 19:12

11 Иов 3:11, Иер. 20:14

12 Пс. 38:14

13 Иов 16:22

14 Ис. 5:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава